Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 26, Sayı 4 (2011): Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi SIZMA–SİLLE (KONYA) ARASINDA GELİŞEN PLİYOSEN–KUVATERNER YAŞLI ALÜVYAL YELPAZELERİN SEDİMANTOLOJİK ÖZELLİKLERİ Öz  PDF
Fuat ÇÖMLEKCİLER, Hükmü ORHAN
 
Cilt 25, Sayı 3 (2010): Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi ALAKOVA‐KAVAK ARASININ (KONYA GÜNEYİ) TEKTONO‐STRATİGRAFİSİ  Öz  PDF
Ahmet TURAN
 
Cilt 25, Sayı 3 (2010): Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi ANTİK DÖNEMDE TOROSLARʹDAKİ PB, ZN ±AG±CU±SN MADENCİLİĞİ    Öz  PDF
Hasan BAHAR, Kerim KOÇAK
 
Cilt 6, Sayı 3 (2018): Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi MINERALOGICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS OF THE AMPHIBOLE MINERALS FROM THE METAMORPHIC SOLE ROCKS OF THE LATE CRETACEOUS-AGED HATIP OPHIOLITIC MÉLANGE IN THE KONYA AREA (CENTRAL SOUTHERN TURKEY) Öz  PDF (English)
Kerim KOÇAK, Raziye Merve KAYA, Adnan DOYEN, Ali Rıza SÖĞÜT, Veysel ZEDEF
 
Cilt 23, Sayı 1 (2008): Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi   TÜRKLERDE ANIT MİMARİSİNİN BİR ÖRNEĞİ; KONYA ATATÜRK ANITI  Öz  PDF  PDF (English)
Osman Nuri DÜLGERLER, Tülay KARADAYI YENİCE
 
Cilt 21, Sayı 3-4 (2006): Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi   KONYA KENT MERKEZİNDE YER ALAN CAMİLERİN  MİMARİ ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN ANALİTİK DEĞERLENDİRMESİ  Öz  PDF  PDF (English)
Murat ORAL, Mehmet Emin BAŞAR
 
Cilt 21, Sayı 1-2 (2006): Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi KONYA İLİNDEKİ HABERLEŞME BİNALARININ DEPREM GÜVENLİKLERİNİN BELİRLENMESİ: ÖRNEK BİNA TÜRK TELEKOM BAŞMÜDÜRLÜK HİZMET BİNASI Öz  PDF  PDF (English)
M.tolga ÇÖGÜRCÜ, Mehmet KAMANLI
 
Cilt 27, Sayı 3 (2012): Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi KENTSEL HAVA KİRLETİCİLERİNE METEOROLOJİNİN ETKİSİ: KONYA ÖRNEĞİ Öz  PDF
Gülnihal KARA
 
Cilt 20, Sayı 2 (2005): Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi KONYA ŞEHRİ TAŞIT TRAFİĞİ GÜRÜLTÜ SEVİYELERİ HARİTASININ GIS VE GPS TEKNOLOJİLERİ KULLANILARAK ELDE EDİLMESİ Öz  PDF  PDF (English)
Mehmet Emin AYDIN, Özşen ÇORUMOĞLU, Sezen SARI, Senar ÖZCAN
 
Cilt 20, Sayı 1 (2005): Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi KONYA YERALTISULARINDA KLORLU FENOLLER Öz  PDF  PDF (English)
Mehmet Emin AYDIN, Senar ÖZCAN
 
Cilt 20, Sayı 1 (2005): Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi Meram-Çayırbağı (Konya-Türkiye) Ofiyolitlerindeki Kromit Oluşumları: Jeolojik ve Jeokimyasal Özellikler Öz  PDF  PDF (English)
Veysel ZEDEF
 
Cilt 19, Sayı 2 (2004): Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi Konya Fay Zonu Öz  PDF  PDF (English)
Rahmi AKSOY, Yaşar EREN
 
Cilt 25, Sayı 2 (2010): Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi   KONYA II. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE SÜLFATLI SU İÇEREN ZEMİNLERDE  OLUŞTURULAN BETONARME KAZIKLARDA BETON TAŞIMA GÜCÜNE SÜLFATIN ETKİSİ    Öz  PDF
Mustafa YILDIZ, Elvan ÜRÜN
 
Cilt 24, Sayı 3 (2009): Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E TÜRKİYE’DE TREN GARLARI    Öz  PDF
Mehmet Emin BAŞAR, Hacı Abdullah ERDOĞAN
 
Cilt 23, Sayı 4 (2008): Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi Bagrıkurt Formasyonu (Konya) Fillitlerindeki Kayaç Parçalarının Mineralojik ve Petrografik Özellikleri Öz  PDF
Kerim KOÇAK
 
Cilt 23, Sayı 4 (2008): Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi BOZKIR (KONYA) İLÇESİNİN DOĞU VE GÜNEYİNİ KAPSAYAN BÖLGENİN STRATİGRAFİSİ Öz  PDF
Alican ÖZTÜRK, M.Muzaffer KARADAĞ, Arif DELİ
 
Toplam 16 ögeden 1 - 16 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar