Bagrıkurt Formasyonu (Konya) Fillitlerindeki Kayaç Parçalarının Mineralojik ve Petrografik Özellikleri

Kerim KOÇAK

Öz


Bagrıkurt formasyonundaki fillitler içerisinde farklı büyüklüklerde (uzun eksen: 1-18 cm), ve
genellikle elips şekilli, koyu renkli kayaç parçaları yer almaktadır. Bu parçalar kuvarsit, kuvars-fillit,
kloritoyid-kuvars-fillit, fillit ve metakumtaşı bileşiminde olup başlıca kuvars (0.3-1 mm; %35-95),
renksiz klorit (% 0-50), kalsit(%0-20), kloritoyid (0.1-0.4 mm; % 0-15), plajiyoklaz (0.2-0.7 mm; %0-5),
renksiz-açık sarı ve kahverengi renkli klinozoizit (0.4 mm; %0-5), serisit (%0-5), opak mineral (% 0-40) ve
tali olarak apatit (0.03 mm), turmalin (0.25-0.6 mm), zirkon ve Fe3+’ce zengin titanitten (0.1 mm)
oluşmaktadır. Lepidogranoblastik doku örneklerde yaygın doku türü olmakla birlikte mörter doku da
izlenmektedir.Örneklerdeki kloritoyid, klinozoizit, serisit, klorit mineral topluluğu, muhtemelen
magmatik bir yaydan türeyen örneklerin, içerisinde yer aldığı formasyonla birlikte yeşilşist fasiyesinde
bir metamorfizmaya uğradığını ileri sürmektedir.


Anahtar Kelimeler


Mineraloji; metamorfizma; fillit; Konya.

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries