SIZMA–SİLLE (KONYA) ARASINDA GELİŞEN PLİYOSEN–KUVATERNER YAŞLI ALÜVYAL YELPAZELERİN SEDİMANTOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Fuat ÇÖMLEKCİLER, Hükmü ORHAN

Öz


Bu çalışmada Konya’nın kuzeybatısı (Sızma) ile batısı (Sille) arasında kalan bölgede gelişen
Pliyosen-Kuvaterner yaşlı Topraklı formasyonu alüvyal yelpaze çökellerinin sedimantolojik özellikleri
incelenmiştir. İnceleme alanında bu formasyonunun yüzeylendiği Sille, Buzlukbaşı ve Dokuzunbeli
bölgesinde gelişen alüvyal yelpazelerden toplam 13 ölçülü stratigrafik kesit alınarak 10 litofasiyes ve 3
fasiyes topluluğu tanımlanmıştır. İç yelpaze fasiyes topluluğunu; Normal dereceli konglomera Fasiyesi
(Gg), iyi tutturulmuş derecelenmesiz tane destekli konglomera Fasiyesi (Gccu), derecelenmesiz matriks
destekli konglomera Fasiyesi (Gmu), derecelenmesiz tane destekli konglomera Fasiyesi (Gcu) ve normal
dereceli tane destekli konglomera Fasiyesi (Gcn) temsil etmektedir. Orta yelpaze fasiyes topluluğunu;
orta iri taneli masif kumlu çakıl Fasiyesi (Gu), orta-iri taneli masif kum Fasiyesi (Sm) ve düzlemsel
çapraz tabakalı çakıllı kum Fasiyesi (Sp) temsil etmektedir. Dış yelpaze fasiyes topluluğunu; kum
mercekli gri çamur Fasiyesi (Fms) ve kızıl-kahverengi kaliş nodüllü masif çamur Fasiyesi (Fm) temsil
etmektedir. İnceleme alanında bulunan alüvyal yelpazelerdeki fasiyes ve fasiyes toplulukları Konya fay
zonundaki fayların kontrolünde gelişmiştir.


Anahtar Kelimeler


Alüvyal yelpaze; litofasiyes; Konya fay zonu; Konya

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries