Meram-Çayırbağı (Konya-Türkiye) Ofiyolitlerindeki Kromit Oluşumları: Jeolojik ve Jeokimyasal Özellikler

Veysel ZEDEF

Öz


Meram-Çayırbağı (Konya) ofiyolit karmaşığı içinde iki kromit zuhuru bulunmuştur. Zuhurlar
Helvacıbaba ve Bacağınkoyak Tepeʹde yer almakta olup ofiyolitik karmaşık büyük kromit yatakları için
ümit vericidir. Kromitler Meram-Çayırbağı ofiyolitlerinin dunitik kayaçları içinde bulunur.
Helvacıbaba zuhurunda kromit oranı %18.62 (ağırlık olarak)ʹden daha büyükken Bacağınkoyak Tepe
zuhuru minimum %35 Cr2O3 içermektedir. Her iki zuhurdaki kromitlerin ana ve iz element verileri
kromit numunelerinin kimyasal bileşimlerinin Cr2O3 konsantrasyonu itarafından kontrol edildiğine
işaret etmektedir.


Anahtar Kelimeler


Ofiyolit; kromit; Meram-Çayırbağı; Konya; Türkiye

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries