Konya Fay Zonu

Rahmi AKSOY, Yaşar EREN

Öz


Konya fay zonu, Konya batısında kuzeydoğu-güneybatı uzanımlı, doğuya eğimli, eğim atımlı
normal faylar ile temsil edilir. Fay zonu yaklaşık 65 km uzunluğa sahip olup, Hatunsaray doğusundan
başlayarak kuzeydoğuya Doğudağ doğusuna doğru uzanır. Fay zonu 5 km genişliğinde bir takım
süreksiz, birbirlerine az çok paralel faylardan oluşmaktadır. Fay zonu içinde yer alan bir yol
yarmasındaki yüzleklerin incelenmesi sonucunda fay zonunun tekrarlanan Kuvaterner yapılarını
sergilediği görülmüştür. Burada henüz yaşlandırılamayan üç sismik olay belirlenmiştir. Kuvaterner
birimleri içinde görülen yarık ve çamur daykları, fayların faylanmadan sonra çökelen sedimanlarca
örtülmesi ve faylanmış sedimanter birimler ve ilişkileri söz konusu sismik olayların tarih öncesi
delillerini oluştururlar. Fayın yüzeylediği yerler, fay zonunun Pleyistosen ve Holosen aktivitesini
belgeleyen stratigrafik ve morfolojik ilişkilerle karekterize olunmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Konya Fay Zonu; eğim atımlı normal fay; neotektonik.

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries