Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 2, Sayı 4 (2014): Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi ÇİNKO OKSİT NANOPARTİKÜLLERİ SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Öz  PDF
Emre Özbay, Handan GÜLCE
 
Cilt 22, Sayı 1-2 (2007): Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi ORTA ANADOLU BÖLGESİ AKSARAY-GÜZELYURT KAOLİNİTİK KİLLERİNİN FT-IR SPEKTROSKOPİSİ İLE İNCELENMESİ Öz  PDF  PDF (English)
Burhan DAVARCIOĞLU, Refik KAYALI
 
Toplam 2 ögeden 1 - 2 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar