Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 21, Sayı 1-2 (2006): Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi YEŞİLDAĞ (BEYŞEHİR-KONYA) KROMİT CEVHERİNİN FLOTASYON İLE ZENGİNLEŞTİRİLME OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Öz  PDF  PDF (English)
Tevfik AĞAÇAYAK, Veysel ZEDEF, Salih AYDOĞAN
 
Cilt 20, Sayı 4 (2005): Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi ANDIZLIK – ZIMPARALIK (MUĞLA) CİVARINDAKİ KROMİTLERİN VE BAZİK DAYKLARIN KÖKENİ Öz  PDF  PDF (English)
H.ALİM BARAN, Hulisi KARGI
 
Cilt 20, Sayı 1 (2005): Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi Meram-Çayırbağı (Konya-Türkiye) Ofiyolitlerindeki Kromit Oluşumları: Jeolojik ve Jeokimyasal Özellikler Öz  PDF  PDF (English)
Veysel ZEDEF
 
Cilt 19, Sayı 2 (2004): Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi TOPRAKTEPE-BEYŞEHİR (KONYA) KROMİTLERİNİN YÜKSEK ALAN ŞİDDETLİ YAŞ MANYETİK AYIRMA İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ Öz  PDF  PDF (English)
Tevfik AĞAÇAYAK, Veysel ZEDEF, Salih AYDOĞAN
 
Toplam 4 ögeden 1 - 4 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar