Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 3 (2013): Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi BAĞIL GÜVEN ELİPSLERİ YÖNTEMİYLE DEFORMASYON ANALİZİ: ERMENEK BARAJI ÖRNEĞİ Öz  PDF
Cevat İNAL, Sercan BÜLBÜL
 
Cilt 5, Sayı 3 (2017): Selcuk University Journal of Engineering, Science and Technology YATAĞAN ESKİHİSAR LİNYİT AÇIK OCAĞI BATI ŞEVLERİNDE OLUŞAN DEFORMASYONLARIN JEODEZİK YÖNTEMLE İZLENMESİ VE MATEMATİKSEL MODELLENMESİ Öz  PDF
Hakan ÖZŞEN
 
Cilt 3, Sayı 3 (2015): Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi SOMA LİNYİT AÇIK OCAĞINDA OLUŞAN DEFORMASYONLARIN İNKLİNOMETRİK YÖNTEMLE İZLENMESİ Öz  PDF
Hakan Özşen, Atakan Cengiz Kurt
 
Cilt 1, Sayı 2 (2013): Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ YAPISAL DAVRANIŞININ BELİRLENMESİ Öz  PDF
Kubilay KAPTAN
 
Cilt 24, Sayı 2 (2009): Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi STATİK VE KİNEMATİK MODELDE DEFORMASYON ANALİZİ    Öz  PDF
Serkan DOĞANALP, Bayram TURGUT
 
Cilt 19, Sayı 2 (2004): Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi SELİMİYE (MİLAS, MUĞLA) KUZEYİNDE MENDERES MASİFİNİN MESOSKOPİK TEKTONİK ÖZELLİKLERİ Öz  PDF  PDF (English)
Rahmi AKSOY
 
Toplam 6 ögeden 1 - 6 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar