STATİK VE KİNEMATİK MODELDE DEFORMASYON ANALİZİ   

Serkan DOĞANALP, Bayram TURGUT

Öz


Günümüzde  mühendislik  yapılarının  kontrolü,  yatay  ve  düşey  yöndeki  yerkabuğu 
hareketlerinin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Yapıların kontrolü ve yerkabuğu hareketlerinin 
belirlenmesine  ilişkin  deformasyon  analizleri  her  zaman  mühendislik  jeodezisinin  temel  konuları 
arasında yer almıştır. Objelerin şekil, boyut ve yer değişimleri bu analizler yardımıyla belirlenmekte ve 
yorumlanmaktadır. 
Günümüze kadar genelde deformasyon analizleri statik olarak yapılmakta idi. Ancak ölçümlerde 
zaman parametresinin işin içine girmesiyle deformasyon analizlerinde kinematik modellerin oluşması 
zorunlu  duruma  gelmiştir.  Ölçümlerin  uzun  zaman  periyoduna  yayılmış  olması  deformasyon 
analizlerine  doğrudan  etki  etmektedir.  Bu  nedenle  uzun  zamanlı  ölçümlerde  kinematik  modelin 
kullanılması kaçınılmaz bir hal almıştır. 
Bu çalışmada, üç periyot (Şubat 1998 – Nisan 1999 – Ocak 2000) ölçü ile periyotlar ayrı ayrı serbest 
dengelenmiş, statik ve kinematik olarak deformasyon analizi yapılmış ve analiz sonuçları incelenmiştir. 
Bu test alanında yükseklik ağı, trigonometrik ağ ve iki boyutlu ağda deformasyon analizleri, statik ve 
kinematik  olarak  iki  modelde  incelenmiştir.  Statik  deformasyon  analizleri  için  S  transformasyon 
yöntemi, kinematik deformasyon analizleri için de Kalman Filtreleme Yöntemi kullanılmıştır. Yükseklik 
ağı,  trigonometrik  ağ  ve  iki  boyutlu  ağda  yapılan  statik  analiz  ve  kinematik  analiz  sonuçları 
karşılaştırılmış ve uyumlu oldukları gözlemlenmiştir. 


Anahtar Kelimeler


Deformasyon; Dengeleme; S Transformasyonu; Statik Analiz; Kinematik Analiz; Kalman  Filtreleme Yöntemi.

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries