FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ YAPISAL DAVRANIŞININ BELİRLENMESİ

Kubilay KAPTAN

Öz


Köprüler gibi önemli mühendislik yapılarının değişen yükler altındaki dinamik davranışlarının
belirlenmesinde sonlu eleman analizlerinden yararlanılmaktadır. Fakat sonlu eleman analizlerine dayalı
analitik çözümlemelerde, yapıların sanki bir anda inşa edildiği ve yüklendiği kabul edilmektedir. Bu tür
çözüm yöntemleri her zaman güvenilir sonuçlar vermeyebilir. Çünkü köprü gibi önemli mühendislik
yapılarının inşası uzun zaman almakta ve maruz kaldığı yükler yapım süresince devamlı olarak
değişmektedir. Dolayısıyla analizler sırasında yapım aşamalarının ve zamana bağlı malzeme
deformasyonlarının da dikkate alınması gerekmektedir. Bu çalışmada, asma köprülerin yapısal davranışına
yapım aşamalarının ve zamana bağlı malzeme deformasyonları etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Çalışma kapsamında, İstanbul’da bulunan ve Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü örnek olarak seçilmiştir. Köprünün iki boyutlu sonlu eleman modeli SAP2000
programında oluşturulmuştur. Yapım aşamalarının etkisini daha iyi belirlemek amacıyla analizler yapım
aşamalarının dikkate alınmadığı durum için de tekrarlanmış, tabliye uzunluğu ve kule yüksekliği boyunca
elde edilen yer değiştirmeler ile kesit tesirleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Çalışmanın sonunda, asma
köprülerin yapısal davranışlarının belirlenmesinde yapım aşamalarının ve zamana bağlı malzeme
deformasyonlarının dikkate alınması gerektiği belirlenmiştir.


Anahtar Kelimeler


Fatih Sultan Mehmet Köprüsü; Sonlu eleman analizi, Yapım aşaması; Zamana bağlı deformasyon.

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries