SELİMİYE (MİLAS, MUĞLA) KUZEYİNDE MENDERES MASİFİNİN MESOSKOPİK TEKTONİK ÖZELLİKLERİ

Rahmi AKSOY

Öz


Beşparmak Dağlarõnõn güneyinde Selimiye (Milas, Muğla) dolayõnda Menderes Masifi, Üst
Devoniyen-Üst Permiyen yaşlõ metamorfitler ile Üst Oligosen yaşlõ gnayslardan oluşur. Bu çalõşmada
masifin bölgesel metamorfizmasõna eşlik eden deformasyon evreleri saptanmõştõr. Yüksek amfibolityeşilşist
fasiyesinde bölgesel metamorfizma geçiren Paleozoyik yaşlõ metamorfitler dört evreli sünümlü
deformasyona uğramõştõr. İlk deformasyon evresinde bölgesel başkalaşõm olaylarõna bağlõ olarak
yapraklanma ve foliyasyon düzlemleri gelişmiştir. Bunu izleyen deformasyon evrelerinde ise kayaçlar
B2=K 26°D,50°GB ve B3=K 66°B,60°GD konumlarõnda çok evreli olarak kõvrõmlanmõşlardõr. İncelenen
sahanõn Miyosenden itibaren yükselmeler, alçalmalar ve blok faylanmalar şeklindeki kabuk
devinimlerinin etkisinde olduğu gözlenmiştir.


Anahtar Kelimeler


Menderes Masifi; mesoskopik tektonik; deformasyon evresi..

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries