YEŞİLDAĞ (BEYŞEHİR-KONYA) KROMİT CEVHERİNİN FLOTASYON İLE ZENGİNLEŞTİRİLME OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

Tevfik AĞAÇAYAK, Veysel ZEDEF, Salih AYDOĞAN

Öz


Bu çalışmada, Topraktepe (Yeşildağ-Beyşehir) kromit cevherinin “Denver” tipi flotasyon hücresi
ile zenginleştirme olanakları araştırılmıştır. Flotasyonu deneyleri, -212 µm boyutunda, % 23 katı
oranında, 300 gramlık temsili numuneler kullanılarak yapılmıştır. Yapılan deneylerde pH değeri, Fe+3
iyonları ve köpük alma süresinin flotasyona etkisi araştırılmıştır.
İlk olarak, kromit flotasyonu için optimum pH belirlenmiştir. Bu amaçla, deneyler 5,6,7 ve 8 pH
değerlerinde yapılmıştır. Optimum pH değerinin belirlenmesinden sonra, kromit mineralini bastırmak
için gerekli olan Fe+3 iyonlarının optimum miktarının belirlenmesine çalışılmıştır. Bu amaçla,
0.33,0.67,1.00,1.33,1.67 ve 3.33 g/ton konsantrasyonlarında Fe+3 iyonları kullanılarak flotasyon deneyleri
aynı koşullarda tekrarlanmıştır. Diğer taraftan optimum flotasyon zamanının 10 dk olduğu
bulunmuştur. Deneysel sonuçlardan elde edilen optimum sonuçlar aşağıdaki gibidir: pH 5, 10 dk
flotasyon zamanı, 1.33 g/t Fe+3 konsantrasyonu, 50 g/t köpürtücü konsantrasyonu.


Anahtar Kelimeler


Kromit cevheri; flotasyon; Yeşildağ

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries