TOPRAKTEPE-BEYŞEHİR (KONYA) KROMİTLERİNİN YÜKSEK ALAN ŞİDDETLİ YAŞ MANYETİK AYIRMA İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ

Tevfik AĞAÇAYAK, Veysel ZEDEF, Salih AYDOĞAN

Öz


Bu çalışmada, ADO Madencilik A.Ş. tarafından işletilmiş ve daha sonra terkedilmiş olan
Topraktepe-Beyşehir (Konya) kromitlerinin “Boxmag Rapid LHWL” tipi yüksek alan şiddetli yaş
manyetik ayırıcı ile optimum koşullarda zenginleştirilebilme olanakları araştırılmıştır. Manyetik ayırma
deneyleri, -0.106+0.075 mm, -0.075+0.053 mm, -0.053+0.038, -0.038+0.000 mm boyutlarında 250 gramlık
numuneler ile yapılmıştır. Her bir boyut için ayrı ayrı akım şiddetinin ve voltaj değerlerinin Cr2O3
tenörüne ve verimine etkisi incelenmiştir. Deneylerde dört ayrı fraksiyon aralığında 5, 10, 20 amperlik
akım şiddeti ve 40, 90, 185 volt değerleri test edilmiştir. Yapılan deney sonuçlarına göre, 20 amper akım
şiddetinde en iyi sonuçların alındığını görülmüştür. Bu sonuçlara göre, -0.106+0.075 mm fraksiyonunda
20 amper akım şiddetiyle % 69.37 ağırlık oranında, % 86.67 verim ile % 51.06 Cr2O3 tenörlü konsantre, -
0.075+0.053 mm fraksiyonunda 20 amper akım şiddetiyle % 77.32 ağırlık oranında, % 86.55 verim ile %
51.74 Cr2O3 tenörlü konsantre, -0.053+0.038 mm fraksiyonunda 20 amper akım şiddetiyle % 47.18 ağırlık
oranında, % 60.14 verim ile % 50.13 Cr2O3 tenörlü konsantre, -0.038 +0.000 mm fraksiyonunda 20 amper
akım şiddetiyle % 39.75 ağırlık oranında, % 69.74 verim ile % 49.79 Cr2O3 tenörlü konsantre, elde
edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Kromit; zenginleştirme; yüksek alan şiddetli yaş manyetik ayırma; Topraktepe kromitleri

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries