ORTA ANADOLU BÖLGESİ AKSARAY-GÜZELYURT KAOLİNİTİK KİLLERİNİN FT-IR SPEKTROSKOPİSİ İLE İNCELENMESİ

Burhan DAVARCIOĞLU, Refik KAYALI

Öz


Orta Anadolu Bölgesi Aksaray ilinin güney doğusunda bulunan Güzelyurt çalışma alanından
alınan kil örnekleri FT-IR spektroskopisi ile incelenmiştir. İlk önce, standart killer olan illit, karışık
tabakalı illit-smektit, baydelit, kaolinit, klorit (ripidolit), nontronit, montmorillonit ve daha sonra
standart killerle birlikte bulunabilecek diğer illit+kuvars+feldispat, kuvars+feldispat mineral
topluluklarının infrared spektrumları alınmıştır. Alınan bu spektrumlar, Güzelyurt kil örnekleri için
alınan spektrumlarla karşılaştırılarak her bir kil örneğinin içerdiği mineraller tespit edilmiştir. Buna
göre, Güzelyurt kil profilinin alt, orta ve üst seviyeye ait örneklerinin FT-IR spektrumunda O-H, Al-Al-OH, Si-O-Al ve Si-O-Si grupları gözlenmiştir. Bunlara ilaveten, bu örneklerin kuvars, illit (T-O-T),
kaolinit, amorf silis içerdikleri ve kil iskeletinin T-O ya da O-T yapılı oldukları saptanmıştır. Kil
örneklerinin karışımındaki ana kil minerali ise kaolinit olarak belirlenmiştir. Alt ve üst seviyelere ait
killerde kaolinit mineralinin 3679, 3655, 3623, 942 ve 754 cm-1 deki karakteristik bandları gözlenirken,
orta seviyeye ait killerde illit mineralinin 1030 ve 914 cm-1 deki karakteristik bandları gözlenmiştir.


Anahtar Kelimeler


Aksaray-Güzelyurt killeri; FT-IR; Kaolinit.

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries