Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 27, Sayı 4 (2012): Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi Ark-Deşarj Yöntemi ile Sentezlenen ZnO Nanoparçacıkları Kullanılarak Hazırlanan Polianilin/ZnO Nanokompozitleri ve Fotokatalitik Uygulamaları Öz  PDF
Volkan ESKİZEYBEK, Handan GÜLCE, Ahmet GÜLCE, Ahmet AVCI, Eda AKGÜL
 
Cilt 27, Sayı 1 (2012): Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi POLİ-o-FENİLENDİAMİN/CdO NANOKOMPOZİTLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Öz  PDF
Eda AKGÜL, Funda AKTAŞ, Volkan ESKİZEYBEK
 
Toplam 2 ögeden 1 - 2 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar