GÜÇLENDİRME TEKNİĞİ OLARAK YENİ NESİL ÖN ÜRETİMLİ BETON PANEL UYGULAMASININ ARAŞTIRILMASI

Ceyhun AKSOYLU, Nail KARA

Öz


Bu çalışmada, bina sakinlerinin binayı terk etmelerine gerek kalmadan uygulanabilecek bir güçlendirme yöntemi araştırılmıştır.  Bu amaçla, özellikle (ülkemizdeki) mevcut betonarme binalarda sıklıkla görülen hatalara sahip olarak üretilen 1/3 ölçekli, deprem dayanımı zayıf, iki katlı ve tek açıklıklı güçlendirilmemiş tuğla dolgu duvarlı bir adet betonarme çerçeve referans numune olarak üretilmiştir. Ayrıca referans numune ile aynı özelliklere sahip 1 adet betonarme çerçeve dolgu duvarları, literatürde ilk kez kullanılan ön üretimli yüksek dayanımlı yeni çapraz beton paneller ile güçlendirilerek deprem etkisini benzeştiren tersinir – tekrarlanır yatay yükleme altındaki davranışları test edilmiştir. Deney sonuçları, SAP2000 v17.3’de yapılan analitik çalışma ile karşılaştırılmış olup uygulanan tekniğin deney elemanlarının enerji yutma kapasitelerini artırdığını ve deprem davranışlarını iyileştirdiğini göstermiştir.


Anahtar Kelimeler


Betonarme dolgu duvar, güçlendirme, ön üretimli yeni çapraz beton panel.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ersoy, U., Uzsoy, S., The Behavior and Strength of Infilled Frames, Tübitak Proje No. MAG-205 (in Turkish), Ankara, Türkiye, 1971.

Zhang,Y., Wang, Z., “Seismic Behavior of Reinforced Concrete Shear Walls Subjected to High Axial Loading” ACI Structural Journal, Cilt 97, No: S275, 739-750, 2000.

Baran, M. (2012). Investigation of the Effects of Infill Walls on the Behavior of Reinforced Concrete Framed Structures. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 27(2), 275-284.

Binici, B., Özcebe, G. ve Özçelik, R., ‘‘Analysisand design of FRP composites for seismic retrofit of infill walls in reinforced concrete frames’’,Composites: Part B, Cilt 38, 575-583, 2007.

Sevil, T., Baran M., Bilir, T., Canbay, E., ‘‘Use of steel fiber reinforced mortar for seismic strengthening’’, Construction and Building Materials, Cilt 25, 892-899, 2011.

Perera, R., Gómez, S. and Alarcón, E. “Experimental and Analytical Study of Masonry Infill Reinforced Concrete Frames Retrofitted with Steel Braces”, ASCE Journal of Structural Engineering, Cilt No 130(12), 203 2-203 9, 2004.

Acun B., Sucuoğlu, H., “Tuğla Dolgu Duvarlı Çerçevelerin Hasır Donatı ile Güçlendirilmesi”, Deprem Sempozyumu, Kocaeli, 965-971, 23-25 Mart 2005.

ElGawady, M., Lestuzzi, P., Badoux, M., ‘‘A review of conventional seismic retrofitting techniques for URM’’, 13th International Brick and Block Masonry Conference, Amsterdam, 1-9, Haziran, 2004.

Kesner, K., Billington, S. L. “Investigation of Infill Panels Made from Engineered Cementitios Composites for Seismic Strengthening and Retrofit, ASCE Journal of Structural Engineering, Cilt No 131(11), 1712-1720, 2005.

Frosch, R.J, Wanzhi L., Jirsa, J.O., and Kreger, M.E., “Retrofit of Non‐Ductile Moment‐Resisting Frames Using Precast Infill Wall Panels”, Earthquake Spectra, Vol. 12, No. 4, 741-760, November, 1996.

Baran, M., Tankut, T., “Experimental Study on Seismic Strengthening of Reinforced Concrete Frames by Precast Concrete Panels, ACI Structural Journal, Cilt 108, No 2, 227-237,2011.

Akın, A., 2011, “Önüretimli Beton Panellerle Güçlendirilmiş Dolgulu Betonarme Çerçevelerin Deprem Davranışının Deneysel ve Analitik Olarak İncelenmesi”, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

DBYBHY-2007 (TDY-07), Depren Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Mart 2007, Ankara.

Akın, A., Sezer, R.,” A Study on Strengthening of Reinforced Concrete Frames using Precast Concrete Panels” KSCE Journal of Civil Engineering, 2016 Korean Society of Civil Engineers. Sayfa 1-8, 2016. DOI 10.1007/s12205-016-0188-z.

Marjani, F. (1997). Behavior of Brick Infilled Reinforced Concrete Frames under Reversed Cyclic Loading. (Phd. Thesis), METU.


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2019 Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries