TAŞIYICI DUVAR UZUNLUKLARI DEPREM YÖNETMELİĞİ KURALLARINA UYGUN OLMAYAN DONATISIZ YIĞMA BİR YAPININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Oktay Musa KAYIRGA

Öz


Bu çalışmada, kapı ve pencere boşlukları nedeniyle taşıyıcı duvar uzunluğu deprem yönetmeliği kurallarına uygun olmayan 3x3x3 m boyutlarında, tek katlı, tam (1:1) ölçekli donatısız yığma yapı, döngüsel yük etkisi altında deneysel olarak incelenmiştir. Döngüsel yük, yükleme duvarına monte edilen hidrolik yükleme düzeneği vasıtasıyla uygulanmış ve yük etkisi altında meydana gelen hasarlar yapı üzerine işaretlemiştir. Deplasman değerleri yedi adet deplasman ölçer ve veri kayıt sistemi ile kayıt altına alınmıştır. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde, yığma yapı maksimum yük etkisinin %75’ine kadar yaklaşık olarak doğrusal davranış gösterdiği ve bu döngülerde kılcal çatlaklar dışında hasar meydana gelmediği görülmüştür. Bu yük seviyesinden sonra, yapının açılıp kapanan çatlaklarla enerji tüketmeye devam ettiği ve 0,013 göreli kat ötelenme oranında göçme konumuna ulaştığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, taşıyıcı duvar uzunluğunun hasara sebebiyet veren önemli bir etken olduğu ve yönetmelik kurallarına hassasiyetle uyulması gerektiği değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Donatısız yığma yapı, taşıyıcı duvar uzunluğu, döngüsel yük etkisi, hasar

Tam Metin:

PDF

Referanslar


DİE, 2000, Bina sayımı, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara, 473 s.

Birinci, F., Hacıefendioğlu, K., “Nüfus-İdari Yapı-Plan-Kentleşme-Yapılaşma Perspektifinden Türkiye’nin Deprem-Afet Riski Analizi ve Çözüm Önerileri, 3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 14-16 Ekim 2015.

Altun F., Kayırga O.M., “Experimental Investigation of Masonry Structure Behaviour Under The Influence of Cyclic Loading”, International Civil Engineering and Architecture Symposium for Academicians (ICESA), Antalya, Turkey, 17-21 May 2014.

Lourenço, P. B., Avilla, L., Vasconcelos, G., Alves, J. P., Mendes, N., Costa, A. C., 2013, “Experimental Investigation on The Seismic Performance of Masonry Buildings Using Shaking Table Test”, Bull Earthquake Eng. (2013) 11: 1157-1190

Shahzada, K., Khan, A. N., Elnashai, A. S., Ashraf, M., Javed, M., Naseer, A., Alam, B., 2012, “Experimental Seismic Performance Evaluation Brick Masonry Buildings”, Earthquake Spectra (August 2012), 28 (3): 1269-1290.

Bothara, J. K., Dhakal, R. P., Mander, J. B., 2010, “Seismic Performance of An Unreinforced Masonry Building: An Experimental Investigation”, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 39 (1): 45-68

Altun, F., Kayırga, O.M., “Experimental Investigation of Window and Door Opening Effect on Masonry Building Behavior Under The Cyclic Load”, International Science and Technology Conference (ISTEC), St. Petersburg, Russia, 2-4 September 2015.

Ural, A., “Taşıyıcı Duvarlarda Farklı Boşluk Yapılandırılmasına Sahip Sarılmış Yığma Yapıların Deprem Davranışının İncelenmesi”, Deprem Sempozyumu, Kocaeli, 23-25 Mart 2005.

Doğangün, A., Ural, A., “Seismic Performance of Masonry Buildings During Recent Earthquakes in Turkey”, The 14th World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China, 12-17 October 2008.

Arun, G., “Yığma Kargir Yapı Davranışı”, Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı (YDGA-2005), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 17 Şubat 2005.

DBYBHY, 2007, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara, 159 s.


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries