ELEKTRO-EĞİRME YÖNTEMİYLE NANOFİBER TABAKALI HAVA FİLTRESİ ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

Kevser DİNCER, Gürol ÖNAL, Ahmet AKDEMİR, Mehmet SELBES

Öz


Bu çalışmada, makro boyuttaki gözeneklere sahip farklı malzemelerin yüzeyi filtreleme performansını arttırmak amacıyla elektro-eğirme yöntemiyle nanofiber tabaka ile kaplanması amaçlanmıştır. Sadece mikrofiber filtreler yüzeyine kaplanan nanofiber tabakaların filtre olarak kullanılabileceği görülmüştür. Mikropartiküllerin filtrasyonunda kullanılan 25-85 g/m2 gramaj arasındaki mikrofiber filtrelerin yüzeyi, polimer solusyonu besleme debisi 21-30 ml/h, uygulanan gerilim 28-32 kV ve elektrotlar arası mesafe 19-23 cm aralığında elektro-eğirme deney parametreleri ile kaplanmıştır. Nanofiber tabaka ağırlığı 2-4 g/m2, nanofiber çapı 77-200 nm arasında değişen beş farklı hava filtresi numuneleri elde edilmiştir. Elektro-eğirme deney parametrelerindeki değişim ile nanofiber tabaka ağırlığı, nanofiber çapı ve yüzey morfolojisindeki değişmeler gözlenmiş ve üretilen numunelere etkisi incelenmiştir. Sonuçta, makro gözenekli malzemelerin nanofiber tabakalı filtre olarak kullanılamayacağı görülmüştür.


Anahtar Kelimeler


nanofiber hava filtresi, tabakalı hava filtresi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Andrady, A.L., 20308, Science and Technology of Polymer Nanofibers, Wiley Pres.,New Jersey, 403 p

Anonim,2012a, http://www.basf.com/group/corporate/en/literature-document:/Brand+Elastollan-Brochure--Elastollan+Thermoplastic+polyurethane+elastomers+TPU-English.pdf, [Ziyaret tarihi: 10/11/2012]

Anonim,2012b,http://www.merckmillipore.com/chemicals/n-n-dimethylformamide MDA_CHEM-103034/p_xrOb.s1LJOMAAAEW ve AfVhTl?WFSimpleSearch_ NameOrID=DMF&BackButtonText= search+results, [Ziyaret tarihi: 19/11/2012]

Daşdemir, M., 2006, Electrospinning of Thermoplastic Polyuretan (TPU) for producing Nanofibers, M. Sc. Thesis, Gaziantep UniversityGraduate school of Natural & Applied Science, Gaziantep, 1-107

Deitzel, J.M., Kleinmeyer, J., Harris, D., Becktan, N.C., 2001, The Effect of Processing Variables on the Morphology of Electrospun Nanofibers and Textiles, Polymer, (42), 261–272

Demir, M.M., Yılgör, İ., Yılgör, E., Erman, B., 2002. Electrospinning of Polyurethane Fibers, Polymer, 43(11), 3303-3309

Graham, K., Grafe, T., Knauf, P., McDonald, B., 2002. Polymeric Nanofibers in Air Filtration Applications, Fifteenth Annual Technical Conference & Expo of the American Filtration & Separations Society, Galveston, Texas, USA, 1-6

Huang, Z.M., Zhang, Y.-Z., Kotaki, M., Ramakrishna, S.,2003, A review on polymer nanofibers by electrospinning and their applications in nanocomposites, Composites Science and Technology,(63)2223–2253

Hutten, I.M., 2007, Handbook of Nonwoven Filter Media,Elsevier Science& Technology Books, USA, 1- 473

Jayaraman, K., Kotaki, M., Zhang, Y., Mo, X., Ramakrishna, S., 2004, Recent Advances in polymer nanofibers, Journal of Nanoscience and Nanotechnology,52–65

Kataphinan W., 2004, Electrospinning and Potential Applications, PhDThesis, The Graduate Faculty Of The University Of Akron, USA

Kozanoğlu, G.S., 2006, Elektrospinning Yöntemiyle Nanofiber Üretim Teknolojisi,Yüksek Lisans Tezi, ITU Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 1-148

Ko, F., 2004, Nanofiber Technology: Bridging the Gap between Nano and Macro World, NATO ASI on Nanoengineeered Nanofibrous Materials, Kluwer Academic Publishers, Drexel-USA, 1-18

Ramakrishna, S., Fujihara, K., Teo, W.E., Lim, T.C., Ma, Z., 2005, An Introduction to Electrospinning and Nanofibers,World Scientific Publishing Co., Singapore, 1-381

Süpüren, G., Kanat, Z.E.,Çay, A.,Kırcı, T., Gülümser, T.,Tarakçıoğlu, I., 2007, Nano Lifler, Tekstil ve Konfeksiyon, 2, 83-89

Üstündağ, G.C, 2009, Electrospinning Yöntemiyle Biyomedikal Kullanıma Yönelik Yüzey Üretimi ve Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ ÜniversitesiFen Bilimleri Enstitüsü, Bursa, 1-181

Üstündağ, G.C., Karaca, E., 2009, Poli(Vinil Alkol)/Sodyum Alginat Karışımlarından Elektro Çekim Yöntemi İle Elde Edilen Nanolif Yüzeylerin İncelenmesi, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 14(1)

Zhang, S., Shim W.,S., Kim, J., 2009, Design of ultra-fine nonwovens via electrospinning of Nylon 6: Spinning parameters and filtration efficiency, Material and Design, 30, 3659-3666
DOI: https://doi.org/10.15317/Scitech.2016.57

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'lerTelif Hakkı (c) 2016 Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries