KATI ATIK DEPO SAHALARINDA SIZINTI SUYU GERİ DEVRİNİN DEPO GAZI BİLEŞENLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Bestamin ÖZKAYA

Öz


Bu çalışmada katı atık test hücrelerinden oluşan sızıntı suyunun saha üzerine geri devrinin
atıkların ayrışması ve depo gazı bileşenleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışma için İstanbul
Büyükşehir Belediyesi katı atık depo sahalarından birisi olan Odayeri Düzenli Depo Sahasının 2500 m2’lik
alanında sızıntı suyu geri devirli (H2) ve geri devirsiz (H1) test hücreleri kurulmuştur. Sızıntı suyu geri
devrinin atık stabilizasyonu üzerindeki etkisi 950 gün boyunca izlenmiş ve hücrelerden oluşan depo
gazının CH4, CO2, O2 ve H2S bileşenleri tespit edilmiştir. Çalışmada depo gazının H2S bileşeni 45. günde
maksimum 50 ppm seviyelerine ulaşmış ve depo gazının bu bileşeni H1 ve H2 test hücrelerinde
depolamadan itibaren sırasıyla 300 ve 400 gün sonra bitmiştir. CH4 bileşeni H2 test hücresinde depolama
tamamlandıktan 200 gün sonra kararlı bir şekilde oluşmaya başlamış ve bu süreç %50 civarlarında 920 gün
boyunca sürmüştür. Depo gazının CO2 bileşeni ise başlangıçta %70 seviyelerinde iken bu değer ilerleyen
safhalarda %40-50 aralığında değişmiştir. Elde edilen sonuçlar, sızıntı suyu geri devri ile atıkların nem
muhtevasının artmasına bağlı olarak H2 test hücresinde daha kararlı CH4 oluşumunun gerçekleştiğini
göstermiştir.


Anahtar Kelimeler


Depo gazı; geri devir; hidrojen sülfür; karbondioksit; metan; oksijen

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries