DEĞİŞİK UÇUCU KÜLLERİN YÜKSEK PLASTİSİTELİ KİLİN SERBEST BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ

Gözde İNAN, Alper SEZER, Kambiz RAMYAR, H.Recep YILMAZ

Öz


Bu çalışmada, İzmir Çiğli Jet Üssünden temin edilen bir tip yumuşak kilin, iki farklı uçucu kül ile
stabilizasyonu üzerine bir deneysel araştırma sunulmaktadır. Bu amaçla, kuru kil ağırlığının % 5, 10, 15
ve 20’si oranlarında uçucu kül içeren farklı uçucu kül-kil karışımları hazırlanmıştır. Katkısız zemine ek
olarak, kireç içeriği farklı iki uçucu külden yukarıda verilen oranlarda kül eklenerek hazırlanan dörder
numunenin Standart Proktor deneyi ile optimum su muhtevaları ve maksimum kuru birim hacim
ağırlıkları belirlenmiştir. Optimum su muhtevasında sıkıştırılarak hazırlanan uçucu kül-zemin
numunelerinin, 1, 7, 28 ve 90 günlük serbest basınç dayanımları ölçülmüştür. Deneysel çalışma sonunda,
eklenen uçucu külün zeminin serbest basınç mukavemetini artırdığı görülmüştür. Bu artışın uçucu kül
tipine bağlı olarak değişimler gösterdiği tespit edilmiştir. Artan kül içeriği ve külün kireç içeriğine bağlı
olan bu artışlar, puzolanik reaksiyon, uçucu külün boşlukları doldurma etkisi ve uçucu külün serbest
kireç içeriğinin etkisi ile açıklanabilir.


Anahtar Kelimeler


Stabilizasyon; uçucu kül; yumuşak kil; serbest basınç dayanımı.

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries