DİJİTAL ORTOFOTO HARİTALARDA KONUM DOĞRULUĞU VE MALİYET KARŞILAŞTIRMASI

Ömer MUTLUOĞLU, Ayhan CEYLAN

Öz


Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) çalışmalarında; konumsal verilerin elde edilmesi büyük öneme
sahiptir. CBS projelerinin başarıya ulaşması, elde edilen konumsal verilerin, oluşturulan CBS projesinin
gerektirdiği doğrulukta ve güncellikte olmasına bağlıdır. Bu, sınırlı olan ülke kaynaklarının israf
edilmemesi açısından önemlidir. CBS için konumsal verileri karşılaştırmak amacıyla Selçuk Üniversitesi
(S.Ü.) Kampus alanı içinde yaklaşık 20 ha’lık bir test alanı oluşturulmuştur. Bu test alanı içine giren
bütün detay noktalarının koordinatları kutupsal alım yöntemiyle (Elektronik Takeometre ile) ve dijital
ortofoto görüntü üzerinden koordinatlar okunarak elde edilmiştir. Kutupsal alım yöntemi (Klasik
yöntem) referans kabul edilerek, dijital ortofotodan elde edilen konumsal verilerin doğruluğu
belirlenmeye çalışılmış ve her iki yöntem maliyet yönünden karşılaştırılmıştır. Dijital ortofotodan elde
edilen konum ortalama hatası mp=±53.7cm olarak bulunmuştur. Birim maliyet (1 ha), klasik yöntemde
95.86 $, dijital ortofoto yönteminde ise 21.93 $ olarak hesaplanmıştır.


Anahtar Kelimeler


CBS; fotogrametri; dijital ortofoto; elektronik takeometre; konumsal veri

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries