C30 SINIFI ATIK BETONUN GERİDÖNÜŞÜM AGREGASI OLARAK BETON ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ

Can DEMİREL, Osman ŞİMŞEK

Öz


Son yıllarda atık malzemelerin geri dönüştürülerek yeniden kullanılması önem kazanmıştır. Özellikle beton atıklarının, geri dönüşüm agregası olarak kullanımı üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada, yaşı ve sınıfı belli beton atıklarından elde edilen iri ve ince agreganın geri dönüşüm agregası olarak betonda kullanım olanakları araştırılmıştır.

Kırma agrega 0-4 ve 4-22,4 boyutlarında iki grup kullanılmıştır. Kırma agrega grupları % 0, 10, 20, 30, 40, 50 oranların da azaltılarak yerine geri dönüşüm agregası ikame edilmiştir. Beton örneklerinin 28 ve 90 günlük basınç dayanımları, 28 günlük elastisite modülleri belirlenmiştir.

Elde edilen deney sonuçlarına göre; geri dönüşüm agregasının beton üretiminde kullanılabileceği görülmüştür.


Anahtar Kelimeler


Atık beton, geri dönüşüm agregası, basınç dayanımı, elastisite modülü.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ACI 318-92, Building code requirements for reinforced concrete, ACI Manual of Concrete Practice Part 3: 1994.

British Standards Institute (BSI), Code of Practice fort he Structural use of concrete, CP110, Part 1, London,1972CIRIA/CUR,. Manual on the Use of Rock in Coastal and Shoreline Engineering. CIRIA Special Publication 83, Report:154, London, 607, 1991.

CIRIA/CUR, CETMEF. The Rock Manual. The use of rock in hydraulic engineering. 2nd edition. C683, CIRIA, London, 1234, 2007.

Comité Euro-International du Beton, CEB-FIP Model Code for Concrete Structures, Bull.124/125, April 1978.

Durmuş G., Şimşek O., ve Dayı M., ‘‘Geri Dönüşümlü İri Agregaların Beton Özelliklerine Etkisi ’’ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. 24(1): 183-189, 2009.

Durmuş, G., Can, Ö. ve Şimşek, O., Geri Dönüşüm Agregalarından Üretilen Farklı Sınıflardaki Betonun Mühendislik Özelliklerinin Belirlenmesi, 5.Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 1-4, 2009.

Günçan, N. F., Eski Beton Kırığı Agregalı Betonların Fiziksel ve Mekanik Özellikleri, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Osmangazi Üniversitesi, 1995.

Nik, D. Oikonomou, Recycled Concrete Aggregates, Cement and Concrete Composites, 27 (2): 315-318, 2005.

Köken, A. ve Köroğlu, M. A., Atık betonların beton agregası olarak kullanılabilirliği, Journal of Technical-Online, 7(1): 2008.

Özturan, T., "Eski Beton Kırığı Agregalı Betonlar", İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi, Yapı Malzemesi Seminerleri, İstanbul, 1988.

Şimşek, O., "Beton Bileşenleri ve Beton Deneyleri", Seçkin Yayıncılık 4. Baskı, Ankara, 1-384 , 2010.

Topçu, İ.B., "Physical and Mechanical Properties of Concretes Produced with Waste Concrete", Cement and Concrete Research, 27, p.1817- 1823,1997.

Topçu, İ.B., Sengel, S., "Properties of Concretes Produced with Waste Concrete Aggregate", Cement and Concrete Research, 34: 1307-1312, 2004.

TS 3530 EN 933–1, “Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 1; Tane Büyüklüğü Dağılımı – Eleme Metodu”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara,1999.

TS EN 1097–6, “Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 6: Tane Yoğunluğu ve Su Emme Oranının Tayini”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2002.

TS EN 1097–2, “Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 2: Parçalanma Direncinin Tayini İçin Metotlar”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2000.

TS 9582 EN 933-3, “Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 3: Tane Şekli Tayini Yassılık Endeksi”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 1999

TS. 802, “Beton Karışım Hesap Esasları”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2009.

TS EN 206-1, “Beton- Bölüm 1: Özellik, Performans, İmalat ve Uygunluk”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2002.

TS EN 12350–2, “Beton-Taze Beton Deneyleri- Bölüm 2: Çökme (Slump) Deneyi”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2002.

TS EN 12390–3, “Beton- Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm 3: Deney Numunelerinde Basınç Dayanımının Tayini”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2003.

TS 500, Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları, Türk Standartları Enstitüsü. Ankara, 2000.

Tu Y T, Chen Y Y, Hwang L C, Properties of HPC with Recycled Aggregates, Cement and Concrete Research, 36: 943-950, 2006.


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries