KESİKLİ HARMONİ ARAMA ALGORİTMASI İLE OPTİMİZASYON PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ: LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

Mehmet Cabir AKKOYUNLU, Orhan ENGİN

Öz


Genellikle optimizasyon problemlerinde kullanılan değişkenlerin sürekli değişkenler olduğu
kabul edilmektedir. Ancak gerçek hayatta çoğu problemin değişkenleri kesikli veya tam sayı değişkenler
şeklindedir. Optimizasyon problemlerinde kesikli tam sayı değişkenlerin dikkate alınmasıyla
karmaşıklık daha fazla artmaktadır. Bu tür karmaşık problemlerin çözümünde az da olsa çeşitli
yöntemler mevcuttur.
Bu çalışmada bir müzik eserinde oluşan harmoniden esinlenilerek geliştirilen Harmoni Arama
Algoritması ve henüz yeni bir uygulaması olan Kesikli Harmoni Arama Algoritması ile ilgili yapılan
araştırmalar incelenmiştir. Kesikli Harmoni Arama Algoritması kullanılarak optimizasyon
problemlerinin çözümü bu konuda bir alternatif sağlayacaktır.


Anahtar Kelimeler


Harmoni Arama; Kesikli Harmoni Arama; Metasezgisel Yöntemler; Optimizasyon.

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries