DAİRESEL DELİKLİ ÇAPRAZ TAKVİYE EDİLMİŞ ALÜMİNYUM METAL‐MATRİKSLİ  KOMPOZİT LEVHALARDA ISIL GERİLME ANALİZİ 

Faruk ŞEN

Öz


Bu çalışmada, ortasında dairesel delik bulunan çelik fiberlerle çapraz olarak takviye edilmiş
alüminyum metal-matriksli tabakalı kompozit levhalarda ısıl gerilme analizi yapılmıştır. Üç boyutlu
model üzerine, ısıl yük olarak farklı değerlerde seçilmiş üniform sıcaklık dağılımları uygulanmıştır.
Tabakalı kompozit levhalar, takviye edilmiş dört tane tabakanın üst üste bir araya getirilmesi ile
meydana getirilmiştir. Tabakaların dizilişi, simetrik [0o/90o]s ve antisimetrik [0o/90o]2 oryantasyonlar
şeklinde yapılmıştır. Isıl gerilme dağılımlarının hesaplanması için sonlu elemanlar metodundan (FEM)
yararlanılmıştır. Bunun için sonlu elemanlar çözümünde etkin bir program olan ANSYS programı
kullanılmıştır. Tabakalı kompozit levha genişliğinin, ortasında yer alan dairesel deliğin çapına oranı olan
L/D, 5 olarak seçilmiştir. Isıl gerilme analizinin sonuçlarına göre, ısıl gerilmelerin, artan üniform sıcaklık
yükünden, tabakaların dizilişinden ve dairesel deliğin varlığından etkilendiği görülmüştür. 


Anahtar Kelimeler


Isıl gerilme analizi; kompozit; metal‐matriks kompozit; FEM; ANSYS. 

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries