KALETEPE LATERİTİK BOKSİT ZUHURUNUN MİNERALOJİK VE JEOKİMYASAL İNCELEMESİ

Mehmet Salim ÖNCEL, Ali Rıza SÖĞÜT

Öz


Kaletepe lateritik boksit zuhurunda y a k l a şık 3 km yanal olarak devam eden l a t e r i t i k boksit
kuşağı bulunmaktadır. Lateritik boksitler Hacıalabaz formasyonunun, İslikayatepe dolerit üyesine ait üç
dolerit seviyesinin ayrışması ile oluşmuş stratigrafik kontrollü zuhurlardır. Kuşağın kalınlığı 30-80 m
arasında olup, yanal yönde yer yer faylarla kesilme veya genç formasyonlarla örtülmeler d ışında
devamlıdır. Doleritler, kıta içi bazik magma ürünü kayaçlardır.
Lateritlerde mineralojik bileşim olarak böhmit, hematit, götit, diyaspor, anatas, manyetit, kuvars ve
kaolinit gibi mineraller gözlenmiştir. Kimyasal olarak lateritlerin ana bileşenleri, AI2O3, Fe2O3, SiO2 ve
TiO2ʹdir. Bölgedeki boksit numunelerin kimyasal analizlerinde %43 Al203, %29 toplam Fe oksitler ve %10
Si02 değerleri elde edilmiştir.
Lateritik kuşağın gelişimi, tamamen Geç Juraʹnın tropik iklim şartlarında (sıcaklık 20°C üzerinde ve
yağışlı-yağışsız mevsimlerin tekrarlandığı) olmuştur. Bölgenin Paleozoyikʹten sonra peneplenleşmesi ve
Geç Juraʹda sığ-lagüner ortamdan hemen sonra oluşan karasal şartlar lateritleşme için çok uygun bir
ortam sağlamıştır. Lateritlerin anakayacın üzerinde yer alması lateritleşme sırasında düz bir
morfolojinin varlığını ortaya koymaktadır.


Anahtar Kelimeler


Laterit; boksit; petrografi; jeokimya; dolerit; Şarkikaraağaç; Türkiye

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries