GPS ÖLÇÜ SÜRESİNİN NOKTA KONUM DOĞRULUĞU İLE İLİŞKİSİ 

Beytullah YALÇIN, Cevat İNAL, İbrahim KALAYCI

Öz


GPS baz ölçülerinin doğruluğunu etkileyen faktörlerden biriside ölçü süresidir. Bu nedenle arzu 
edilen doğruluğa ulaşmak için gerekli süre kadar ölçü yapılır. Başka bir deyişle optimal ölçü süresinin 
belirlenmesi gerekir. Doğal olarak fazladan yapılan her ölçü maliyeti artırır. Bu çalışmada  20 km ye 
kadar  bazlardan  oluşan  8  noktaya  ait  ölçü  süresi  ile  nokta  konum  doğruluğu  arasındaki  ilişki 
araştırılmıştır. Bu amaçla 8 noktadan  ve 19 bazdan oluşan bir ağda, 253 dakika süre ile, statik yöntemle 
ölçü yapılmıştır. Yapılan ölçüler 15, 20, 25, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180 210, 240 ve 253 dakikalık ölçü 
sürelerine ayrılarak Leica Geo Office 2 (LGO) yazılımı ile değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucu 
elde edilen her  bir noktaya ait konum doğruluğu ile süre arasındaki ilişkisini belirten  korelasyon 
katsayısı hesaplanmış ve hesaplanan katsayının anlamlılık testi yapılmıştır. 


Anahtar Kelimeler


GPS; Doğruluk; Duyarlık; Statik ölçü yöntemi; Korelasyon. 

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries