Dergimiz TR-Dizinde!

Dergimiz 2016 yılı 1. sayısından itibaren TÜBİTAK ULAKBİM TR-Dizin'de dizinlenerek "Ulusal Hakemli Dergi" dergi sınıfına alınmıştır.

http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/