Dergi Geçmişi

Sahibi

     Selçuk Ün. Mühendislik Fakültesi Adına Dekan Prof. Dr. Ferruh YILDIZ

     Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi (ISSN: 1300-5200 basılı,1304-8708 elektronik) 01 Ocak 1986 tarihinde yayına başlamıştır.

     7 Ekim 2012 Tarihli ve 28434 Sayılı Resmî Gazete: "BAKANLAR KURULUKARARI Karar Sayısı:2012/3762 Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin adının Mühendislik Fakültesi olarak değiştirilmesi ve adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Mimarlık Fakültesi kurulması Millî Eğitim Bakanlığının 7/9/2012 tarihli ve 22448 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/9/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bu nedenle Mart 2013tarihi itibariyle dergi adında değişikliğe gidilerek Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi (E-DERGİ, ISSN: 2147-9364) adıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce ad ve ISSN tescili yapılmıştır. Bugüne kadar dergilerimizde yayın olarak herhangi bir inkıta gerçekleşmemiş olup yayın sürekliliği muhafaza edilmiştir.


     Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, mühendislik, bilim  ve teknoloji konuları ile ilgili özgün sonuçları olan Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul eder. Dergide ayrıca güncel yenilikleri içeren derlemelere de yer verilebilir.