MADEN İŞLETMELERİNDE JEOLOJİ BİLGİSİNİN MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNE ETKİSİ

Ömer AKINCI

Öz


Maden işletmeciliği çok değişik jeolojik ortamlarda yapılabilmekte ve her gün olumlu veya
olumsuz yeni bir gelişme gündeme gelmektedir. Birçok işletmenin verimsiz üretim yapmasında,
zenginleştirme tesislerinin kapanmasında geçmişte yapılan sağlıksız jeolojik çalışmaların payı büyüktür.
Maden işletmeciliği çevre kirliliğinin önde gelen nedenleri arasında sayılmaktadır, ancak verilen
örneklerde bunun doğru olmadığı ortaya konmuştur. Jeoteknik çalışmaların yetersiz kalması açık
işletmelerde dekapaj sorunu fazladan maliyet yaratmakta jeoloji bilgisinin plaser yataklar da dahil
olmak üzere, maden üretim tekniklerini hangi oranda etkilediği, yanlış yapılan tenör-yoğunluk,
hesaplarının, maden ekonomisi üzerine olumsuz etkileri, cevher parajenezinin iyi saptanmamasının
zenginleştirme dizaynına etkileri ve siyanür liçinin altın üretiminde yarattığı sorunlar ve sonuçları bu
çalışmada örnekleriyle tartışılmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Madencilik yöntemleri; Cevher üretimi ve zenginleştirme problemleri; Jeolojik bilgi

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries