ULUKIŞLA HAVZASI KUZEYİNDE (ÇAMARDI-NİĞDE) KD-GB GİDİŞLİ KAVAKLIGÖL BİNDİRMESİNİN PALEONTOLOJİK VE YAPISAL VERİLERİ

Şeyda PARLAR, Yaşar EREN, Ramazan DEMİRCİOĞLU

Öz


Bu çalışmada Çamardı (Niğde) çevresindeki Paleosen-Eosen yaşlı farklı iki kayaç topluluğu
arasındaki sınırın özelliğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışma alanında temel birimleri,
Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı Niğde Masif’ine ait Gümüşler ve Aşıgediği metamorfitleri oluşturmaktadır.
Niğde Masifi, Senomaniyen-Maastrihtiyen yaşlı Üçkapılı granodiyoritleri tarafından kesilmiştir.
Çamardı formasyonu ve Evliyatepe formasyonundan oluşan Orta Lütesiyen yaşlı Celaller Grubu temel
kayaları uyumsuz olarak örtmektedir. Ulukışla magmatitleri ve Ovacık formasyonundan oluşan Orta-Üst Paleosen yaşlı Eskiburç Grubu ise Celaller Grubu üzerinde yer almaktadır.
Çamardı formasyonu ve Evliyatepe formasyonu içerisinde belirlenen Lütesiyen (Orta Eosen) fauna
topluluğu şu şekildedir: Nummulites beaumonti d’Archiac ve Haime, N. praeaturicus Schaub, N. aturicus
Joly&Leymerie,, N millecaput Boubée, Discocyclina cf. harrisoni Vaughan, Sphaerogypsina globula (Reuss),
Asterigerina rotula (Kaufmann), Assilina exponens (Sowerby), Amphistegina sp., Eorupertia magna (Le
Calvez), Rotalia sp., Gypsina sp., Globigerina sp.
Ovacık formasyonuna ait Karataş kireçtaşı üyesi içinde Glomalveolina sp., Valvulinidae, Miscellanea sp.,
Laffiteina sp., Corallinoideae, Rotalia sp., Parachaetes sp., Pyrgo (Biloculina) sp. gibi fosiller belirlenerek
Orta-Üst Paleosen yaşı verilmiştir.
Ulukışla Magmatitleri içinde Mavraş kireçtaşı olarak adlandırılan birimde bol miktarda kırmızı ve yeşil
alg (Dictichoplax biserialis (Dietrich), Parachaetes sp., Ethelia sp., Lithoporella sp., Corallinoideae),
Discocyclina sp., Miscellanea sp., Pyrgo (Biloculina) sp., Miliola sp., Quinqueloculina sp., Rotalia sp. gibi
fosiller belirlenerek Orta-Üst Paleosen yaşı verilmiştir.
Paleontolojik bulgular, Celaller Grubuna ait birimlerin Orta Eosen yaşlı ve Eskiburç Grubuna ait
birimlerin ise Orta-Üst Paleosen yaşlı olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada arazi gözlemleri,
düzlemsel ve çizgisel yapı öğelerinin analizi ve yaş verileri, Eskiburç Grubu’nun Celaller Grubu’na ait
birimler üzerine Kavaklıgöl bindirmesi boyunca tektonik dokanakla geldiğini kanıtlamaktadır.


Anahtar Kelimeler


Çamardı; Lütesiyen; Paleosen; foraminifer; Kavaklıgöl bindirmesi.

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)



Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries