NORMAL DAYANIMLI BETON MOD‐I ELEMANLARINDA BOYUT ETKİSİ   

Varol KOÇ

Öz


Normal dayanımlı betondan hazırlanmış mod‐I elemanlarında boyut etkisini incelemek 
amacıyla, konsol eksenlerine paralel doğrultuda basınç yükleriyle yüklenmişlerdir. Numunelere, c 
konsol genişliği olmak üzere, e=c/5 ve e=c/10 dışmerkezliklerine sahip, basınç yüklemesi uygulanmıştır. 
Deney elemanları, kalınlık sabit, diğer iki boyutta geometrik olarak benzer ve benzerlik oranları 1:2:4 
olacak şekilde, t=30, 40 ve 50 mm kalınlıklarında üç ayrı seride üretilmiştir. Her seriden, iki farklı 
dışmerkerkezlikle yüklenmek üzere ikişer adet, bu serilerdeki her bir elemandan da üçer adet 
hazırlanmıştır. Her bir seride 9, üç seride 27 olmak üzere, iki farklı dışmerkezlikle yüklenen toplam 54 
adet deney elemanı üretilmiş ve denenmiştir. Her deneyde bir düşey ve iki yatay olmak üzere üç 
yerdeğiştirme ölçülmüş, konsol uçlarındaki yatay yerdeğiştirmelerin toplanmasıyla yatay açılma 
değerleri elde edilmiştir. Deney sonuçlarının boyut etkisi analizleri yapılarak boyut etkisi parametreleri 
bulunmuş, logaritmik eksen takımlı boyut etkisi eğrileri çizilmiştir. Yük‐ yatay yerdeğiştirme 
eğrilerinden yararlanarak her numunenin enerji yutma kapasitesi hesaplanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Kırılma mekaniği; beton boyut etkisi; mod‐I göçmesi; çift konsol elemanı

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries