GPS EFEMERİS BİLGİSİNİN GÖRELİ KONUMLAMADA KOORDİNATLARA VE BAZ BİLEŞENLERİNE ETKİSİ

Ekrem TUŞAT, Bayram TURGUT

Öz


GPS Sisteminde, yayın efemerisi ve hassas efemeris olmak üzere, iki tür yörünge bilgisi
kullanılmaktadır. Yayın efemerisi, anlık konum belirleme uygulamalarında, GPS navigasyon mesajının
bir parçası olarak yayınlanmakta olup pek çok uygulama için duyarlığı yeterli olmaktadır. Bunun
yanında yüksek duyarlık gerektiren uygulamalarda, GPS verilerinin gözlem sonrası büroda
değerlendirilmesi aşamasında hassas yörünge bilgisinin kullanılması tercih edilmektedir. Bu çalışmada
Konya Metropolitan sahası ve civarındaki 7 adet nokta ve uzunlukları 7~90 km arasında değişen 12 adet
bazdan oluşan bir test ağında efemeris bilgisinin koordinatlara ve baz bileşenlerine etkisi araştırılmıştır.
Bu amaçla efemeris bilgisi olarak hem gözlem esnasında kayıt edilen yayın efemerisi hem de IGS
tarafından SP3 formatında internet üzerinden yayınlanan hassas efemeris bilgilerine göre değerlendirme
yapılmıştır. Her iki yöntemle de elde edilen sonuçlar arasındaki farklar karşılaştırılarak, efemeris
bilgisinin göreli konumlamaya etkisi yorumlanmıştır.


Anahtar Kelimeler


GPS; Yayın efemerisi; hassas efemeris

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries