ŞANTİYE ŞARTLARINDA ÜRETİLMİŞ BETONARME KOLONLARIN, EKSENEL YÜK ETKİSİ  ALTINDAKİ DAVRANIŞLARININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ 

Mustafa Tolga ÇÖĞÜRCÜ, Mahmut Sami DÖNDÜREN, Mustafa ALTIN

Öz


Bu çalışmada, şantiye şartlarında, standartlara uygun olarak üretilmiş beton ile standartlara 
uygun olarak üretilmemiş betondan imal edilen, eksenel yük etkisinde değişik geometri ve donatı 
özelliklerine sahip, aynı kesit alanlı kolonların yük taşıma kapasiteleri ve gerilme‐birim deformasyon 
ilişkisi  araştırılmış  ve  sorgulanmıştır.  Kullanılan  deney  numuneleri  314  cm2  kesit  alanı  ve  75cm 
yüksekliğe sahip, 4 adet Kare kolon, 4 adet Dikdörtgen kolon, 4 adet Dairesel kolon ve 4 adet Dairesel 
Fretli kolon’dur. Aynı boyuna donatı, etriye aralığı ve etriye kalınlığına sahip donatı kullanılarak, C20 
ve C10 betonlarından imal edilerek eksenel yük etkisinde davranışları ve gerilme‐birim deformasyon 
ilişkilerine bakılmıştır.  Üretilen bütün beton numunelerinin 7 ve 28 günlük karakteristik küp basınç 
dayanımları numuneler kırılarak elde edilmiştir. Deneylerden elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında 
en  fazla  eksenel  yük  taşıma  kapasitesine  sahip  kolonun  kare  enkesitli  kolon  numuneleri  olduğu 
belirlenmiş, fretle sarılmış kolon numunelerinde deplasmanların diğer  kolonlara göre daha az olduğu 
tespit edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Eksenel yük; beton; kolon; deplasman 

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries