BETONLA DONATI ARASINDAKİ ADERANS DAVRANIŞININ  DENEYSEL İNCELENMESİ 

M.Sami DÖNDÜREN, M.Tolga ÇÖĞÜRCÜ, Mustafa ALTIN

Öz


Bu çalışmada, beton ile donatı arasındaki aderans davranışı deneysel olarak incelenmiştir. 
Hazırlanan 16 adet değişik özellikteki deney numunesinin 8 tanesi etriyeli, 8 tanesi etriyesiz olarak 
üretilmiştir. Etriyelerde kullanılan donatı çapı Φ8, numunelerin ortasından geçirilen donatıların çapı 
ise   Φ12’lik, BÇI ve BÇIII olarak seçilmiştir. Numunelerin yükseklikleri ve genişlikleri 20cm olarak 
alınmıştır. Numune uzunlukları seçilirken TS500’de verilen bağıntıdan kenetlenme boyları, 30, 50, 60 ve 
70cm olarak hesaplanmıştır. Numune betonları, C16 betonu ile C25 betonudur. Hazırlanan betonlardan 
3’er adet numune alınmış, bu numunelerin 28 günlük ortalama silindir basınç dayanımları C16 için 
219.50, C25 için 293.75 olarak bulunmuştur. Deney numuneleri 4 grup halinde dökülmüştür. Beton 
kalitesi aynı tutulup, BÇI ve BÇIII donatıları kullanılan numunelerin maksimum yükleri arasındaki oran 
1100/5500 olarak bulunmuştur. Donatılar sabit tutulup C16 ve C25 betonlarıyla hazırlanan numunelerin 
maksimum yükleri arasındaki oran ise, 1100/2500 bulunmuştur. Etriyeli hazırlanan numuneler, etriyesiz 
olarak hazırlanan numunelere göre ortalama %33 daha dayanımlı bulunmuştur. Bulunan sonuçlar SPSS 
istatiksel  paket  programı  sürüm  13’de  yapılan  varyans  analizi  ve  güvenlik  sınır  kontrolleriyle 
irdelenmiştir. 


Anahtar Kelimeler


Aderans; beton; demir; varyans analizi

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries