BAZİK BOYAR MADDELERİN AĞAÇLI KÖMÜRLERİNDEN ELDE EDİLEN AKTİF KARBON ÜZERİNDE ADSORPSİYONU 

Mehmet MAHAMANLIOĞLU, İrfan KIZILÇIKLI, Adem ÇINARLI

Öz


Basic Yellow ve Basic Blue’ nun aktif karbon üzerine adsorpsiyonu tekli ve ikili bileşenler halinde 
incelenerek adsorpsiyon hız sabitleri hesaplanmıştır. Denge değerleri Langmuir ve  Freundlich eşitliği 
kullanılarak yorumlanmış ve bu izotermlerin sabitleri herbir boyarmadde için hesaplanmıştır. Giles 
sınıflandırma sistemine göre adsorpsiyon H tipi olarak bulunmuştur.  Ayrıca adsorpsiyona sıcaklığın 
etkisi incelenmiş ve termodinamik parametreler hesaplanmıştır. Entalpi değişmesinin  pozitif  değeri 
adsorpsiyon prosesinin endotermik olduğunu göstermiştir. Serbest enerji değişiminin negatif değerleri 
adsorpsiyon  prosesinin  çalışılan  sıcaklıklarda  kendiliğinden  olduğunu  göstermiştir.  Karışımlardan 
adsorbe  edilen  miktarın  boyarmaddenin  tek  başına  adsorbe  olduğu  durumdan  daha  az  olduğu 
gözlemlenmiştir.  Kolon çalışmaları yapılmış ve herbir madde için diğer maddenin varlığında ve 
yokluğunda kolon kapasiteleri hesaplanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Adsorpsiyon; boyarmadde; adsorpsiyon izotermi; termodinamik parametreler. 

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries