PROTECTION OF PERSONAL DATA: EXAMPLE OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS

Sevil YILDIZ

Öz


Right of protection of personal data is among the fundamental human rights and freedoms and it bears significant importance legal state principle and democracy to gain depth. Protection of personal data has gained great importance in the last forty years time. An important factor relating with this is that privacy area of private lives of people has become more defenceless as information and communication technologies developed and capacities to collect data and to process them automatically increased. Depending on technological and democratic development levels, countries have begun to take important steps to establish legal arrangements and institutional structures with the aim to protect personal data starting from 1970s onward. In Turkey with the provision which is added to the Constitution in 2010, the necessary legal basis relating with protection of personal data has been established. In 2016, the law about the protection of personal data has been accepted and the legal arrangement deficiency in this area has been eliminated. In our study, the provisions of law relating with the protection of personal data will be investigated and afterwards measures which are required to be taken for the protection of existing personal data will be examined in the Geographic Information System, being a database processing system with private computer support which is used with the aim to collect, preserve, process, analyse, and display geographical data, within the context of international law and national regulations.

Anahtar Kelimeler


Data Protection of Personal Data Geographic Information Systems

Tam Metin:

PDF (English)

Referanslar


Aygözer, C.(2016). Kişisel Verilerin Korunması, İstanbul,

Beta.

Kılınç, D. (2012). Anayasal Bir Hak Olarak Kişisel

Verilerin Korunması. AÜHFD. 61(3). pp. 1089-1169. Develioğlu, H.M. (2017). 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Karşılaştırmalı Olarak Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Hukuku. On İki Levha Yayıncılık. İstanbul.

Şehsuvaroğlu, M.S., Araz, A., Koç,İ., Selderesi, N.. (2017). Harita Genel Komutanlığı, Coğrafi Veri Bilgi

Kapısı. AKÜ FEMÜBİD 17. Özel Sayı pp. 190- 203. Gürleyen, S.B.(2016). Coğrafi Bilgi Erişim ve Türkiye'deki Açık Coğrafi veri Hazırlıkları Üzerine Bir Değerlendirme. Academia Journal of Social Sciences, Vol.

, Issue. 2. pp.70-89.

Korkmaz,İ. (2016). Kişisel Verilerin Korunması Hakkında bir Değerlendirme. TBBD. Sayı:124. pp. 82-156.

Atak, S. (2010). Avrupa Konseyinin Kişisel Veriler

Açısından Sağladığı Güvenceler. TBBD. Sayı: 87. pp. 54-

Çayır, F. (2016). Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve OHAL Kanun Hükmünde Kararnamesi ile Kurulan Coğrafi Veri Merkezine İlişkin Değerlendirme. 21.

Türkiye'de İnternet Konferansı.

Şeremet, M.F- Alaeddinoğlu, F. (2017). Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Farklı Bir Perspektif: Eleştirel CBS'ye Yönelik Bir Literatür Analizi. Batman University Journal

of Life Sciences. vol:7. Number: 1. pp. 187- 194.

Millard, C. Hon, W.K. (2012). Defining Personal Data in e- Social Science. Information, Communication and Society. vol: 15, Number:1. p. 66.

Başalp, N. (2015). Avrupa Birliği Veri Koruması Genel Regulasyonu'nun Temel Yenilikleri. MÜHF- HAD. c.21. s.1. pp. 77-105.

Uyan, C. Akçin, H. (2007). Türkiye'de Konumsal Verinin

e-Devlet Yapısı İçinde Satışına Yönelik Bir Uygulama. Harita Genel Komutanlığı- Harita Dergisi, Yıl:73. Sayı:137. Ocak. pp. 43-57.

Civelek, D. (2011). Kamu Sektörü Bilgisinin Paylaşımı ve

Yeniden Kullanımı. Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı. Çalışma Raporu 2. Şubat. Cengiz, T. (2016). Uluslar arası Düzenlemelerde ve Türkiye'de Kişisel verilerin Korunması. In Selda Güneş Peschke, Lutz Peschke. New Media and Law: A Comparative Study. Ankara.

Johnson, E.H.(2007). Data Protection Law in the European

Union. The Federal Lawyer. USA


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries