ÇEKME BÖLGESİ LİFLİ BETON OLAN CAM FİBER TAKVİYELİ POLİMER (GFRP) ve ÇELİK DONATILI ETRİYESİZ KİRİŞLERİN EĞİLME ETKİSİ ALTINDAKİ DAVRANIŞI ve HASAR ANALİZİ

Lokman GEMİ, Mehmet Alpaslan KÖROĞLU

Öz


Donatı çeliğinde meydana gelen korozyon, yapı elemanlarının önemli problemlerinden biri haline gelmiştir. Bu yüzden son yıllarda, lif takviyeli polimerler (FRP), korozyon dayanımı yüksek olması sebebiyle, çelik donatılara alternatif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca, FRP donatıların yüksek dayanımı, hafif olması ve kimyasal etkilere karşı dayanımı özellikle endüstriyel alandaki kullanımını arttırmıştır. Bu çalışmada, çekme bölgesinde 5 cm yüksekliğinde polipropilen lif katkılı betonun kullanıldığı çelik ve GFRP donatılı etriyesiz kirişlerin eğilme etkisi altındaki davranışı deneysel olarak incelenmiş ve devamında hasar analizleri yapılmıştır. Bu amaçla geleneksel çelik ve GFRP donatılı etriyesiz kirişler üretilmiş ve üç noktalı eğilme testleri yapılmıştır. Eğilme testleri sonrasında eğilme dayanımları hesaplanarak yük-deplasman grafikleri oluşturulmuş, malzeme davranışındaki farklılıklar incelenmiştir. Deneylerden sonra GFRP donatılarda oluşan hasarlar incelenmiş ve hangi hasar modları olduğu tespit edilmiştir. Çalışmalar sonucunda GFRP donatılı kirişlerin eğilme performanslarının büyük oranda arttığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler


Kompozit kiriş; Kompozit beton; Hasar analizi; GFRP donatı

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Almusallam, T. H., 1997, “Analytical prediction of flexural behavior of concrete beams reinforced by FRP bars”, Journal of Composite Materials, Cilt 3, Sayı 7, ss 640-657.

Barris, C., Torres, L., Turon, A., Baena, M., Catalan, A., 2009, “An experimental study of the flexural behaviour of GFRP RC beams and comparison with prediction models”, Composite Structures, Cilt 91, Sayı 3, ss. 286-295.

El-Sayed, A. K., El-Salakawy, E. F., Benmokrane, B., 2006, “Shear capacity of high-strength concrete beams reinforced with FRP bars”, ACI structural journal, Cilt 103, Sayı 3, ss. 383.

Gemi, L., Köroğlu, M. A., Ashour, A., 2017, “Experimental study on compressive behavior and failure analysis of composite concrete confined by glass/epoxy±55° filament wound pipes”, Composite Structures, Cilt 187, ss. 157-168.

Gravina, R. J., Smith, S. T., 2008, “Flexural behaviour of indeterminate concrete beams reinforced with FRP bars”, Engineering Structures, Cilt 30, Sayı 9, ss. 2370-2380.

Habeeb, M., Ashour, A. F., 2008, “Flexural behavior of continuous GFRP reinforced concrete beams”, Journal of composites for construction, Cilt 12, Sayı 2, ss. 115-124.

Joseph, E., 2000, “A prospective, randomized trial of vacuum-as-sisted closure versus standard therapy of chronic non-healing wounds”, Wounds, Cilt 12, ss. 60-67.

Kara, I. F., Ashour, A. F., Köroğlu, M. A, 2015, “Flexural behavior of hybrid FRP/steel reinforced concrete beams”, Composite Structures, Cilt 129, ss. 111-121.

Kara, I. F., Ashour, A. F., Köroğlu, M. A., 2016, “Flexural performance of reinforced concrete beams strengthened with prestressed near-surface-mounted FRP reinforcements”, Composites Part B: Engineering, Cilt 91, ss. 371-383.

Kassem, C., Farghaly, A. S., “Benmokrane, B., 2011, “Evaluation of flexural behavior and serviceability performance of concrete beams reinforced with FRP bars”, Journal of composites for construction, Cilt 15, Sayı 5, ss. 682-695.

Köroğlu, M. A., 2016, “Mechanıcal characterızatıon of recycled tıres in concrete”, Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, Cilt 4, Sayı 4, ss. 330-336.

Köroğlu, M. A., Özdöner, N., 2016, “Behavioural Study of Steel Fiber and Polypropylene Fibre Reinforced Concrete”, Paper presented at the Key Engineering Materials, ss. 59-63.

Lou, T., Xiang, Y., 2010, “Numerical analysis of second-order effects of externally prestressed concrete beams”, Structural engineering and mechanics, Cilt 35, Sayı 5, ss. 631-643.

Qu, W., Zhang, X., Huang, H., 2009, “Flexural behavior of concrete beams reinforced with hybrid (GFRP and steel) bars”, Journal of composites for construction, Cilt 13, Sayı 5, ss. 350-359.

Razaqpur, A., Svecova, D., Cheung, M. S., 2000, “Rational method for calculating deflection of fiber-reinforced polymer reinforced beams”, Structural Journal, Cilt 97, Sayı 1, ss. 175-184.

Razaqpur, A. G., Isgor, B. O., Greenaway, S., Selley, A., 2004, “Concrete contribution to the shear resistance of fiber reinforced polymer reinforced concrete members”, Journal of composites for construction, Cilt 8, Sayı 5, ss. 452-460.

Toutanji, H. A., Saafi, M., 2000, “Flexural behavior of concrete beams reinforced with glass fiber-reinforced polymer (GFRP) bars”, ACI structural journal, Cilt 97, Sayı 5, ss. 712-719.

Vijay, P., GangaRao, H. V., 2001, “Bending behavior and deformability of glass fiber-reinforced polymer reinforced concrete members”, Structural Journal, Cilt 98, Sayı 6, ss. 834-842.


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries