BETON KAZIKLI AÇIK DENİZ YAPISININ ANALİZİ

Engin GÜCÜYEN, Recep Tuğrul ERDEM

Öz


Bu çalışma kapsamında, alt yapısı kazıklar ile modellenen açık deniz platformunun yapısal davranışı farklı akışkan-yapı etkileşim analiz yöntemlerine göre belirlenmiştir. Yapılan analizlerde, öncelikle çift yönlü akışkan-yapı etkileşimi gerçekleştirilmiştir. Yapı çevresindeki akım, nonlineer dalga teorilerinden Stokes 5 dalga teorisi ile modellenmiştir. Çift yönlü akışkan yapı etkileşiminde Stokes 5 dalga teorisine ait hız profili Abaqus /CFD çözücüsü kullanılarak modellenmiştir. Akışkanı oluşturan deniz ortamı, Abaqus /CFD çözücüsünde modellenirken, platform Abaqus /Explicit çözücüsünde modellenmiştir. Akışkan-yapı etkileşim (FSI) modülü ile iki çözücünün etkileşimi sağlanmıştır. Sonlu elemanlar modelinde kullanılacak eleman sayısını belirleyen hassaslık analizi modal analiz üzerinden gerçekleştirilmiştir. Sonlu elemanlar analizi ile yapının modal davranışının yanında, deplasman ve gerilme değerleri elde edilmiştir. Çift yönlü etkileşim analizi ile akışkana ait çıktılar sayısal ve görsel olarak elde edilmiş ve yapı etrafındaki akış yapısı gözlemlenmiştir. Çalışmada ikincil olarak, tek yönlü akışkan yapı etkileşim analizi yapılmıştır. Bu analizde yapı, yarı analitik çok serbestlik dereceli (MDOF) sistem olarak modellenmiştir. Dalga hızları, ilk yöntemde olduğu gibi Stokes 5 dalga teorisi ile hesaplanarak, Morrison denklemi üzerinden dalga kuvvetleri sayısal olarak elde edilmiştir. Bu kuvvetler hareket denkleminde dış kuvveti oluşturmuştur. Hareket denklemi ile yapının deplasman ve doğal frekans değerleri elde edilmiştir. Her iki analizden elde edilen sonuçların uyumu gözlemlenmiştir.

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries