TUZ (NaCl) VE TOKSİK (Cr6+) ŞOK YÜKLEMELERİN ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRLERDE (AKR) OKSİJEN KULLANIMI VE KOİ GİDERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

Tuba EĞTURUL, Ali BERKTAY, Bilgehan NAS

Öz


Bu çalışmada; laboratuar ölçekli Ardışık Kesikli Reaktör (AKR) kullanılarak tuz (NaCl) ve toksik
(Cr6+) şok yüklemelerinin biyolojik atıksu arıtım verimi üzerine etkisi incelenmiştir. Paralel işletilen 2
reaktörden biri kontrol reaktörü olarak çalıştırılırken diğer reaktöre, 20 g/L NaCl, 5 mg/L Cr6+ ve 10
mg/L Cr6+ şok yüklemeleri uygulanmıştır. Reaktörlerde günlük olarak kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ),
karışık sıvıdaki askıda katı madde (MLSS), çamur hacim indeksi (ÇHİ), NaCl ve Cr6+ seviyeleri
izlenmiştir. NaCl şok yüklemesi KOİ giderim verimini düşürmüş ancak reaktör 3 gün içinde dengeye
gelmiştir. 5 mg/L Cr6+ şok yüklemesinde KOİ giderim oranının düşmüş olmasına rağmen sistem 3 gün
içinde normal şartlarına dönerken, 10 mg/L Cr6+ şok yüklemesinde KOİ giderim oranı yine düşmüş
ancak toksik madde konsantrasyonunun artması nedeniyle dengeye gelme süresi uzamış ve sistem 5.
gün sonunda normal işletme şartlarına dönebilmiştir. Tüm şok yüklemelerde MLSS ve ÇHİ değerlerinde
çok önemli bir değişiklik olmamıştır.


Anahtar Kelimeler


Atıksu arıtımı; şok yükleme; tuz (NaCl); toksik (Cr6+); AKR.

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries