YAPILARIN CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİNDE HASAR OLUŞTURAN ETKİLERİN TESPİTİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ – KONYA PTT HİZMET BİNASI ÖRNEĞİ

Mustafa DERELİ, Mustafa TOSUN, Nazım KOÇU

Öz


Konya Kayalı Park Çarşısı olarak bilinen Mevlana Caddesi üzerinde tescilli bir kültür varlığı olan PTT Merkez Müdürlüğü Hizmet Binasının cephe kaplama malzemelerinde meydana gelen hasarların nedenlerinin tespiti ve yapılabilecek tadilatların hangi kapsamda ve nasıl yapılabileceği hususunda araştırmalar yapılmıştır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, yapı üzerinde oluşan hasarların tespiti, nedenlerinin analizi ve çözüm önerileri olarak belirlenmiştir. Çalışmada cephe kaplama malzemelerinin neden hasara uğradığı konusunda alan çalışması yapılarak farklı mevsimlerde yapı, detaylı gözlemlenmiştir. Gözlemlerle elde edilen veriler ile mevcut hasarların neden oluştuğu konusunda tespitler yapılmıştır.  Sonuç olarak söz konusu yapı için cephe hasarlarının basit onarımlarla düzeltilebileceği görüşüne ulaşılmıştır. Yapı üzerinde yapılacak tadilatlar hakkında bir iş planının hazırlanması, koruma kurulu ve proje müelliflerinden yasal izinlerin sağlanması ile yapıya acilen müdahale edilmesi görüşüne varılmıştır. Yapıya yapılacak onarımların gecikmesi durumunda, hasarların büyümesi ve kalıcı hasarlara yol açmasının muhtemel olduğu sonucuna varılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Cephelerde Hasar Oluşturan Etkiler, Cephe Malzemelerinde Hasarlar, Yalıtım Sorunları

Tam Metin:

PDF

Referanslar


• Aygün M., (2007), “Röleve Restorasyon Raporu”, Yayınlanmamış röleve restorasyon raporu, Ocak, Konya

• Baran F., (2015), “Docomomo Türkiye Ulusal Çalışma Grubu, Yapı/Yerleşim Tanıtım Formu”, PTT Binası, Kasım, Konya

• Demirkan, B., (1986), “Mimaride Bölgesel Koşullara Göre Cephe Teşkili ve Malzeme Seçimi”, İç ve Dış Duvar Malzemeleri ve Kaplamaları Semineri, Yem, Ocak, İstanbul,

• Dereli M., Koçu N., (2004), “Konutlarda Dış Sıva Hasarlarının Çözüm Yolları ve Alternatif Sıva Denemeleri (Konya Örneği)”, S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya,

• Eriç, M., (1987), “Yapıda Sıva Uygulamaları ve Sorunları”, Dizayn Konstrüksiyon İnşaat Dergisi, S:29, s:38-40, İstanbul,

• Eriç, M., (1988), “Malzemeye ve Yapıya Etkili Olan Su Sorunları”, Yapı Dergisi, S:81, s:35-39, Ağustos, İstanbul,

• Eriç, M., (1994), “Yapı Fiziği ve Malzemesi”, Literatür Yayıncılık, Nisan, İstanbul,

• Ersoy, H., Y., (1989), “Cephelerin Korunması ve Sıva”, İnşaat Malzemeleri ve Uygulamaları Dergisi, S:16, s: 16-39, İstanbul,

• Karpuz H., (2009), “Türk Kültür Varlıkları Envanteri”, Konya 42 Cilt 1, Ptt Binası, Ankara,

• Koç, İ., (2000), “Konut Kooperatif Yapılarında Görülen Hasar ve Kusurların, Kooperatifin Yapısal Özellikleri Bakımından İrdelenmesine İlişkin Bir Model Önerisi; 1980 Sonrası Konya Örneği”, İTÜ Fen Bil. Enst. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Haziran, İstanbul,

• Koçu, N., Korkmaz, S., Z., (2003), “Konya Çevresindeki Yapılarda Isı Yalıtımı Uygulamalarının TS 825’ e Göre Değerlendirilmesi ve Çevre Kirliliğine Etkisi”, TMMOB, Makine Müh. Odası, Yalıtım ve Enerji Kongresi, 21-23 Mart, Eskişehir,

• Özer, M., (1982), “Yapılarda Isı-Su Yalıtımları”, Özer yayınları:3, İstanbul, Sayısal Grafik Web Sitesi, www.sayisalgrafik.com

• Toydemir, N., Gürdal, E., Tanaçan, L., (2000), “Yapı Elemanı Tasarımında Malzeme”, Literatür Yayıncılık, Temmuz, İstanbul,

• Vural, M., S., (1997), “Kargir Yapı Dış Yüzeylerinde Boya Uygulamalarına Yönelik Sorunların Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri”, Y.T.Ü., Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 1997,


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries