PENCERE BOŞLUKLU PERDE DUVARLA GÜÇLENDİRİLMİŞ 1/3 ÖLÇEKLİ BETONARME ÇERÇEVELERİN DAVRANIŞI

Fatih Süleyman BALIK, Fatih BAHADIR, Mehmet KAMANLI, Hasan Hüsnü KORKMAZ, Alptuğ ÜNAL, M. Yaşar KALTAKCI

Öz


Bu deneysel çalışmada, 1/3 ölçekli, tek açıklıklı, iki katlı, 6 adet betonarme çerçeve üretilmiş ve pencere boşluklu veya boşluksuz dolgu duvar ile güçlendirilerek davranışları araştırılmıştır. Bu deney numuneleri depremi benzeştiren tersinir-tekrarlanır yükler altında test edilmiştir. Deney numuneleri Türkiye’deki betonarme yapılarda çoğunlukla gözlemlenen eksiklikleri yansıtacak şekilde üretilmiştir. İlk deney numunesi güçlendirme uygulaması yapılmamış referans numunedir. Diğer numuneler ise farklı pencere boşluk oranlarına ve konumuna sahip betonarme dolgu duvarlı numunelerdir. Yapılan deneylerin sonuçları betonarme dolgu duvarların, dayanım, rijitlik ve enerji tüketme üzerindeki etkilerini ortaya koyacak şekilde değerlendirilmiştir.  Deney sonuçları, betonarme dolgu duvarlı numunelerin, referans numuneden daha fazla yatay yük dayanımına, enerji tüketimine ve rijitliğe sahip olduğunu göstermiştir.


Anahtar Kelimeler


Deprem davranışı, Betonarme çerçeve, güçlendirme, tersinir-tekrarlanır yatay yükleme

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akyuz, U., Ozdemir, G., “Mechanical Properties of CFRP Anchorages”, 13th World Conference on Earthquake Engineering, Paper No. 3349, 1-6 August 2004.

Altin, S., Anil, O., Kara, M.E., 2008, “Strengthening of RC Nonductile Frames with RC Infills: An Experimental Study”, Cement&Concrete Composites, Vol. 30, pp. From 612 to 621.

Altın, S., 2010, “Türkiye’nin Deprem Gerçeği Paneli”, Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, S. 11-13, Ankara.

Anıl, Ö., 2002, Betonarme Çerçevelerin Boşluklu Betonarme Dolgu Duvarlar ile Güçlendirilmesi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Anil, O., Altin, S., 2007, “An Experimental Study on Reinforced Concrete Partially Infilled Frames”, Engineering Structures, Vol. 29, pp. From 449 to 460.

Erdem, I., Akyuz, U., Ersoy, U., Ozcebe, G., 2006, “An Experimental Study on Two Different Strengthening Techniques for RC Frames”, Engineering Structures, Vol. 28, pp. From 1843 to 1851.

Ersoy, U., Uzsoy S., 1971, “The Behavior and Strength of Infilled frame”, TUBITAK MAG-205 report, Ankara Turkey.

Kara, M.E., 2006, Sünek Olmayan Betonarme Çerçevelerin Betonarme Parçasal Dolgu Duvarlarıyla Güçlendirilmesi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kara, M.E., Altin, S., 2006, “Behavior of Reinforced Concrete Frames with Reinforced Concrete Partial Infills”, ACI Structural Journal, Vol. 103, no. 5, pp. From 701 to 709.

Jayaguru, C., Subramanian, K., “Sustainable Frames for Seismic Resistance to Captive Column Defects” IABSE Symposium, pp. 1-9, Bangkok 2009.

Marius, M., Valeriu, S., 2012, “Seismic Energy Dissipation in Structural Reinforced Concrete Walls with Staggered Openings, Journal of Applied Engineering Sciencies, Vol: 2(15), Issue: 1, pp. From 71-78.

Ozcan, O., Binici, B., Ozcebe, G., 2008, “Improving Seismic Performance of Deficient Reinforced Concrete Columns using Carbon Fiber-Reinforced Polymers” Engineering Structures, Vol. 30, pp. From 1632 to 1646.

Ozcan, O., Binici, B., Ozcebe, G., 2010, “Seismic Strengthening of Rectangular Reinforced Concrete Columns Using Fiber Reinforced Polymers”, Engineering Structures, Vol. 32, pp. From 964 to 973.

Özcebe, G., Ersoy, U., Tankut, T., Erduran, E., Keskin, R.S.O., Mertol, H.C., “Strengthening of Brick-Infilled RC Frames with CFRP”, Department of Civil Engineering, Middle East Technical University, Ankara-Turkey, 2003.

Özmen, B., Nurlu, M., 1999, “Deprem Bölgeleri Haritası ile İlgili Bazı Bilgiler”, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Haber Bülteni, Sayı: 99/2-3, S. 32-35, Ankara.

Phan L.T., Lew H.S., “Strengthening Methodology for Lightly Reinforced Concrete Frames”, Proceedings of the 11th WCEE, Paper no. 1896, 1-8, 23-28 June 1996.

Yılmaz, Ü., Arslan, M.H., Kaltakcı, M.Y., 2010, “Betonarme Dış Perde Duvarla Güçlendirilmiş Çerçevelerin Dayanım Parametrelerinin Deneysel ve Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi”, TÜBAV Bilim Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, S. 11-12.

DBYBHY, 2007, Deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara.

TS500, 2000, Betonarme yapıların tasarım ve yapım kuralları, Türk Standardları Enstitüsü, Ankara.


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries