ORTOAMFİBOLİT VE METAGABROLARIN PETROLOJİK İLİŞKİLERİ: HİMMETLİ KÖYÜ KUZEYİ (NİĞDE)

Hüseyin KURT, Kerim KOÇAK, Kürşat ASAN, Yusuf Kağan KADIOĞLU, Mustafa KARAKAŞ

Öz


Bu çalışma ile Niğde’nin kuzeydoğusunda yüzeyleyen temele ait ortoamfibolitler ile bunları
kesen metagabroik kayaçların mineralojik, jeokimyasal ve petrolojik özelliklerinin belirlenmesi
amaçlanmaktadır. Ortoamfibolitler başlıca aktinolit, magnezyohornblend ve teşermakit, plajiyoklazlar
oligoklaz ve andezin (An14-48) minerallerinden oluşurken, bunları kesen metagabrolar çoğunlukla bazik
plajiyoklaz (An73-91), diyopsit (Wo45 En42 Fs12) ve enstatitten (Wo1 En70 Fs29) meydana gelmektedir.
Jeokimyasal diyagramlar toleyitik kayaçlardan amfibolitlerin karakteristik olarak yay arkası havza
bazaltlarını, metagabroların ise toleyitik ada yayı bazaltlarını temsil ettiğini göstermektedir. Elde edilen
jeolojik ve jeokimyasal veriler, kayaçların petrolojik gelişiminde olivin ve/veya piroksen fraksiyonel
kristalleşmelerinin önemli rol oynadığını, buna karşılık plajiyoklazın eriyikte alıkonulduğuna işaret
etmektedir.


Anahtar Kelimeler


Amfibolit; metagabro; ada yayı bazalt; yay arkası bazalt; Niğde masifi.

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries