BAĞLAYICI OLARAK PİROLİTİK SIVI KULLANILAN MgO-C REFRAKTER TUĞLALARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Tuba BAHTLI, Veysel Murat BOSTANCI, Derya Yeşim HOPA, Şerife YALÇIN YASTI

Öz


Bu çalışmada lastik atığının 500°C sıcaklık, 15 °C/dk ısıtma hızı ve 0,5 lt/dk azot akış hızı piroliz parametrelerinde pirolizi sonucu elde edilen ve daha sonrasında 2 defa %10' luk H2SO4 çözeltisi ile ekstraksiyon işlemi uygulanarak kükürt miktarı düşürülen pirolitik sıvı, MgO-C refrakter tuğlada bağlayıcı olarak kullanılmıştır. Üretilen refrakter malzemelerin % açık gözenek, yoğunluk ve Soğuk Basma Mukavemet (SBM) değerleri ile üç noktalı eğme Mukavemet değerleri ve Elastik Modülü belirlenmiş, refrakter sektöründe üretilmekte olan ve fenolik reçine ile üretilen MgO-C refrakter tuğlaların özellikleri ile kıyaslanmıştır. Ayrıca, Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile mikroyapı görüntüleri incelenerek mekanik özellikleri ile ilişkilendirilmiştir. Elementel Analizleri X-ışınları Floresans (XRF) spektroskopisi ile ve faz analizleri de X-Işını Kırınım yöntemi (XRD) ile gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Piroliz, MgO-C, Refrakter, Mekanik, Yoğunluk, Gaz kromatografisi-Kütle spektroskopisi (GC-MS)

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ahmad S., Ahmad M.I., 2013, "Desulfurization of Oils; Produced from Pyrolysis of Scrap Tires", NUST Journal of Engineering Sciences, 6-1, 27-32.

Akash, B. A., Mamlook, R., Mohsen, S. M., 1999, “Multi-criteria selection of electric power plants using analytical hierarchy process”, Electric Power Systems Research, Cilt 52, Sayı 1, ss. 29-35.

Aydın H., İlkılıç C., 2012, "Optimization of fuel production from waste vehicle tires by pyrolysis and resembling to diesel fuel by various desulfurization methods", Fuel, 102, 605–612.

Baş, A., Akkoyunlu, M.C., 2009, AHP Yöntemi ile Rüzgar Türbini Seçimi, Endüstri Mühendisliği Uygulaması, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Konya.

British Standard Testing of Engineering Ceramics, BS 7134 Section 1.2, 1989.

Dağdeviren, M, Eren, T., 2001, “Tedarikçi firma seçiminde analitik hiyerarşi prosesi ve 0-1 hedef programlama yöntemlerinin kullanılması”, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., Cilt 16, No 2, 41-52.

Dıdıer, Feuerfest-Produkte und Leistungen, 1987.

Evren, R., Uluengin F., 1992, Yönetimde karar verme, İstanbul Teknik Üniversitesi Matbaası, İstanbul, 67-88.

Gönüllü, M.T., 2004, "Atık Lastiklerin yönetimi", Katı Atık Geri Dönüşüm Teknolojileri Semineri, İSO, İstanbul.

Isayev A., 2005, "Recycling of rubber"., Science and technology of rubber, Editörler: Mark J.E., Erman B., Eirich F.R., Elsevier.

Köksal N.S., 2009, “Magnezya Esaslı Refrakter Malzemelerde Mekanik özelliklerin YSA ile Belirlenmesi”, 5. Uluslararası ileri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), Karabük.

Köse, F., 1999, Selçuk Üniversitesi Kampus Bölgesi Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Belirleme Ölçümleri, Doktora Tezi Projesi, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Konya.

Leung D.Y.C., Wang C.L., 1998, "Kinetic study of scrap tyre pyrolysis and combustion", Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 45, 153–69.

Özgen S., “Metalurji Sanayinde Garfit Oksit Refrakter Kompozitler”, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası, 5. Metalurji Kongresi, Ankara, 1988.

Özşahin R.H., “BOF’larda Bazik Astarın Aşınmasını Etkileyen Faktörler”, Refrakter Kongresi, K.Ereğli, 1993.

Pilavachi, P. A., Stephanidis, D. S., Pappas, V. A., Afgan, N. H., 2009, “Multi-criteria evaluation of hydrogen and natural gas fuelled power plant technologies”, Applied Thermal Engineering, Cilt 29, Sayı 11-12, ss. 2228-2234.

Pilavachi, P. A., Chatzimouratidis, A. I., 2009, “Technological, economic and sustainability evaluation of power plants using the Analytic Hierarchy Process”, Energy Policy, Cilt 37, Sayı 3, ss. 778-787.

Pilavachi, P. A., Chatzimouratidis, A. I., 2008, “Multicriteria evaluation of power plants impact on the living standard using the analytic hierarchy process”, Energy Policy, Cilt 36, Sayı 3, ss. 1074-1089.

Timuçin M., Sesver A., Sarıoğlu N, 2014, “Elektrik Ark Ocağı Çelik Cüruflarında Faklı Oranlarda MgO Doygunluğunda Mg-C Tuğlanın Çözünürlük Davranışı”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 517-521.

Unapumnuk K., Keener T.C., Lu M., Liang F., 2008, "Investigation into the removal of sulfur from tire derived fuel by pyrolysis", Fuel, 87, 951–956.

Yazla C., Metalurji Dergisi, Sayı 32, s.8-11, 1984.

Wampler, T.P. , 2007, Applied pyrolysis handbook, 2.basım, CRC.


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries