YENİ BİR YÜKSEK HIZLI KALP DESTEK POMPASININ SAYISAL VE DENEYSEL ANALİZİ

Hasan ÇINAR, Rafet YAPICI

Öz


Sol ventriküler destek cihazları kalp yetmezliğine sahip hastalarda kullanılmaktadır. Rotodinamik kan pompalarının santrifüj, eksenel ve karışık akışlı olmak üzere üç tipi vardır. Eksenel akışlı kan pompaları yüksek hızlı fakat küçük çaplı pompalardır.

Bu çalışmada, tasarlanan karışık akışlı (yarı eksenel) bir kan pompasının Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yazılımıyla pompa karakteristiklerinin belirlenmesi ve bu karakteristiklerin deneysel olarak doğrulaması yapıldı. Pompanın tasarım noktası için 10000 dev/dak dönme hızı, 5 L/dak debi ve 100 mm-Hg basınç farkı değerleri seçildi. Pompa çarkı ve difüzörünün tasarımında pompa tasarım ve katı modelleme programları kullanıldı. Belirtilen tasarım verilerine göre katı modeli oluşturulan pompa ANSYS Fluent programı ile simülasyonu yapıldı ve ilk tasarım değerlerinin sağlaması yapıldı. Debiye bağlı olarak basınç farkı, tork, cidar kayma gerilmesi ve hidrolik verim HAD yoluyla hesaplandı. Ayrıca bu çalışmada pompa çarkını tahrik eden milin,  emme hattında ve basma hattında olduğu durumlar için ayrı ayrı HAD yazılımı ile pompa performansı belirlendi. HAD ile optimizasyon çalışmalarından sonra çarkın ve difüzörün nihai katı modelleri oluşturuldu. Bu iki elemanın prototipi, lazer sinterleme teknolojisi ile üretildi. Pompa gövdesi alüminyum malzemeden CNC dik işlem merkezinde imal edildi. Prototip pompanın deneysel performansı, tasarım ve tasarım basınç farkını sağlayan dönme hızında, su ve hacimce %40 gliserin- %60 su kullanılarak belirlendi. Su için HAD ve deney sonuçları kullanılarak debi-basınç farkı eğrileri oluşturuldu ve tasarım noktasında başlangıç tasarım değerinden 8 torr eksik basınç verdiği belirlendi. HAD sonuçlarına göre; pompa çarkını tahrik eden milin emme hattında veya basma hattında olmasının basınç farkına ve akış çizgilerine etkisi olmadığı görüldü.


Anahtar Kelimeler


HAD, Kalp Pompası, Karışık Akışlı Pompa, Sol Ventriküler Destek Cihazı

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Arvand, A., Hahn, N., Hormes, M., Akdis, M., Martin, M. ve Reul, H., 2004, Comparison of Hydraulic and Hemolytic Properties of Different Impeller Designs of an Implantable Rotary Blood Pump by Computational Fluid Dynamics, Artificial Organs, 28 (10), 892-898.

Behbahani, M., Behr, M., Hormes, M., Steinseifer, U., Arora, D., Coronado, O. ve Pasquali, M., 2009, A review of computational fluid dynamics analysis of blood pumps, European Journal of Applied Mathematics, 20 (04), 363-397.

Burke, D. J., Burke, E., Parsaie, F., Poirier, V., Butler, K., Thomas, D., Taylor, L. ve Maher, T., 2001, The HeartMate II: Design and Development of a Fully Sealed Axial Flow Left Ventricular Assist System, Artificial Organs, 25 (5), 380-385.

Chopski, S. G., Fox, C. S., Riddle, M. L., McKenna, K. L., Patel, J. P., Rozolis, J. T. ve Throckmorton, A. L., 2016, Pressure–Flow Experimental Performance of New Intravascular Blood Pump Designs for Fontan Patients, Artificial Organs, 40 (3), 233-242.

Chua, L. P. ve Su, B., 2011, Numerical study on the impeller of an axial flow blood pump, 2011 4th International Conference on Biomedical Engineering and Informatics (BMEI), 1153-1156.

Demir, O., Biyikli, E., Lazoglu, I. ve Kucukaksu, S., 2011, Design of a centrifugal blood pump: Heart Turcica Centrifugal, Artificial Organs, 35 (7), 720-725.

Fluent, A., 2009, 12.0 Theory Guide, Ansys Inc, 5.

Gaddum, N. R., Fraser, J. F. ve Timms, D. L., 2012, Increasing the transmitted flow pulse in a rotary left ventricular assist device, Artificial Organs, 36 (10), 859-867.

Gardiner, J. M., Wu, J., Noh, M. D., Antaki, J. F., Snyder, T. A., Paden, D. B. ve Paden, B. E., 2007, Thermal Analysis of the PediaFlow Pediatric Ventricular Assist Device, ASAIO Journal, 53 (1), 65-73.

Hsu, P.-L., Graefe, R., Boehning, F., Wu, C., Parker, J., Autschbach, R., Schmitz-Rode, T. ve Steinseifer, U., 2014, Hydraulic and hemodynamic performance of a minimally invasive intra-arterial right ventricular assist device, The International journal of artificial organs, 37 (9), 697-705.

İ.B. Aka , S. D., M.E. Sezer, A.K. Kadıpaşaoğlu, 2014, Bir Eksenel Akışlı Sol Ventrikül Destek Pompasının (SVDP) Fiziki Performans Testleri İçin Platform Tasarımı, Türkiye.

Kim, S. H., Hashi, S. ve Ishiyama, K., 2012, Actuation of Novel Blood Pump by Direct Application of Rotating Magnetic Field, IEEE Transactions on Magnetics, 48 (5), 1869-1874.

Leme, J., da Silva, C., Fonseca, J., da Silva, B. U., Uebelhart, B., Biscegli, J. F. ve Andrade, A., 2013, Centrifugal Blood Pump for Temporary Ventricular Assist Devices With Low Priming and Ceramic Bearings, Artificial Organs, 37 (11), 942-945.

Lu, P., Lai, H. ve Liu, J., 2001, A reevaluation and discussion on the threshold limit for hemolysis in a turbulent shear flow, Journal of Biomechanics, 34 (10), 1361-1364.

Masuzawa, T., Ohta, A., Tanaka, N., Qian, Y. ve Tsukiya, T., 2009, Estimation of changes in dynamic hydraulic force in a magnetically suspended centrifugal blood pump with transient computational fluid dynamics analysis, Journal of Artificial Organs, 12 (3), 150-159.

Nilüfer Eğrican, S. K., Mehmet Akgün, Osman Lazoğlu , Namık Cıblak, Erdem An, Esra Sorgüven, Koray Safak, A. Fethi Okyar, Canbloat Uçak, Murat Sehirlioğlu, 2010, Minyatür Bir Yapay Kalp Pompa Sisteminin Tasarımı, Analizi Ve Prototip Üretimi, İstanbul, Türkiye, 10-30.

Reul, H. M. ve Akdis, M., 2000, Blood pumps for circulatory support, Perfusion, 15 (4), 295-311.

Taneri, D. B., 2014, Acil Serviste Acil Tıp Hekimlerinin Organ Bağışı Sürecinde Yönetim, Duyarlılık ve Farkındalıkları, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara, 20-25

.

Untaroiu, A., Wood, H. G., Allaire, P. E., Throckmorton, A. L., Day, S., Patel, S. M., Ellman, P., Tribble, C. ve Olsen, D. B., 2005, Computational design and experimental testing of a novel axial flow LVAD, ASAIO Journal, 51 (6), 702-710.

Wood, H. G., Throckmorton, A. L., Untaroiu, A. ve Song, X., 2005, The medical physics of ventricular assist devices, Reports on Progress in Physics, 68 (3), 545-576.

Yen, J. H., Chen, S. F., Chern, M. K. ve Lu, P. C., 2014, The effect of turbulent viscous shear stress on red blood cell hemolysis, J Artif Organs, 17 (2), 178-185.

Zhang, Y., Xue, S., Gui, X.-m., Sun, H.-s., Zhang, H., Zhu, X.-d. ve Hu, S.-S., 2007, A Novel Integrated Rotor of Axial Blood Flow Pump Designed With Computational Fluid Dynamics, Artificial Organs, 31 (7), 580-585.


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries