ELAZIĞ KENTİ ATIKSU ARITMA TESİSİNİN KOLİFORM BAKTERİ GİDERME VERİMİNİN ARAŞTIRILMASI

M.Esra TUNÇ, Ayhan ÜNLÜ

Öz


Bu çalışmada Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin deşarj standartları içinde bulunmayan ve
halk sağlığı için önemli olan mikrobiyal kirlilik ölçülmüştür. Bu amaçla Elazığ Kenti Atıksu Arıtma
Tesisi’nden alınan atıksu örneklerinin bakteriyolojik analizleri yapılarak tesisin ve ön çökeltme
havuzunun koliform bakteri giderme verimi, tesis çıkış suyu ve alıcı ortam olan Kehli Deresi’nin
mikrobiyolojik kalitesi araştırılmıştır. Ön çökeltme havuzunda toplam koliformun %43.33 – 91.87 ve
fekal koliformun %44.44 verimle giderildiği ve arıtma tesisinde toplam koliformun %72.0 – 99.5 ve fekal
koliformun %98.13 – 99.88 verimle giderildiği tespit edilmiştir. Ancak alıcı ortama verilen arıtma tesisi
çıkış suyunda mikrobiyolojik kirlenmenin yüksek olduğu görülmüştür. Kehli Deresi deşarj öncesinde
fekal koliform 1.3×103 – 7×104 EMS/100 ml iken deşarjdan sonra 1.3×106 – 9×106 EMS/100 ml seviyesine
yükselmiştir.


Anahtar Kelimeler


Atıksu arıtma; toplam ve fekal koliform; koliform giderimi.

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries