KİTOSAN KAPLI KAOLİN BONCUKLARININ SULU ÇÖZELTİLERDEN KROM(VI) UZAKLAŞTIRILMASINDA ADSORBAN OLARAK KULLANIMI

Şerife PARLAYICI, Türkan ALTUN

Öz


Filtrasyon, iyon değişimi, kimyasal çöktürme ve membran sistemleri gibi fizikokimyasal prosesler ağır metaller içeren atık suların saflaştırılmasında kullanılmaktadır. Adsorpsiyon metodu daha ekonomiktir ve diğer proseslere göre bazı üstünlüklere sahiptir. Son yıllarda araştırmacılar düşük maliyetli ve kolayca elde edilebilen adsorbanların elde edilmesi yönünde çalışmalar yapmaktadırlar. Bu çalışmada, sulu çözeltilerden Cr(VI) iyonlarının giderilmesinde düşük maliyetli adsorban olarak hazırlanılan kitosan kaplı kaolin kompozit bocukları kullanımı araştırılmıştır. Kitosan kaplı kaolin boncukları, kitosan ve kaolin karışımının alkali bir banyoya, damla damla ilavesiyle hazırlanmıştır. Kitosan kaplı kaolin kürecikleri kullanarak sulu çözeltiden Cr(VI) adsorpsiyonu üzerine pH, sorbent dozu, başlangıç metal konsantrasyonu ve temas süresinin etkileri sistematik olarak incelendi. Çözeltinin pH'sı 2-6 aralığında değiştirilmiş ve kitosan kaplı kaolin boncukları ile Cr(VI) adsorpsiyonunun pH’ya bağlı olduğu tespit edilmiştir. Denge verilerini tanımlamak için Langmuir ve Freundlich adsorpsiyon izoterm modelleri uygulanmıştır. Veriler Langmuir modele uygun olduğu görülmüş ve 2 h temas süresince kitosan kaplı kaolin boncuklarının Cr(VI) için maksimum adsorpsiyon kapasitesi 31.98 mg/g olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler


Adsorpsiyon, Kitosan, Kaolin, Krom, İzoterm

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Al-Afy, N., Hijazi, A., Rammal, H., Reda, M., Annan, H., Toufaily, J., 2013, “Adsorption of Chromium (VI) from Aqueous Solutions by Lebanese Prunusavium Stems” American Journal of Environmental Engineering, Vol. 3, pp. 179–186.

Altun, T., Parlayıcı, S., Pehlivan, E., 2016, “Hexavalent chromium removal using agricultural waste rye husk”, Desalination and Water Treatment, Vol. 57, pp. 17748–17756.

Benito, Y., Ruiz, M.L., 2002, “Reverse osmosis applied to metal finishing wastewater”, Desalination, Vol. 142, pp. 229–234.

Demir, A., Seventekin, N., 2009, “Kitin, Kitosan ve Genel Kullanım Alanları”, Tekstil Teknolojileri, Elektronik Dergisi, Vol. 3, pp. 92–103.

Hao Tao, Yang Chao, Rao Xue-hui, Wang Ji-de, Nıu Chun-ge, Su Xin-tai. 2014, “Facile additive-free synthesis of iron oxide nanoparticles for efficient adsorptive removal of Congo red and Cr(VI)”. Applied Surface Science, Vol. 292, pp. 174−180.

Jain, C.K., 2001, “Adsorption of zinc onto bed sediments of the River Ganga; Adsorption models and kinetics”, Hydrological Sciences Journal des Sciences Hydrologiques, Vol. 46, pp. 419–434.

Mekonnen, E., Yitbarek, M., Soreta,T.R., 2015, “Kinetic and Thermodynamic Studies of the Adsorption of Cr(VI) onto Some Selected Local Adsorbents”, S. Afr. J. Chem., Vol. 68, pp. 45–52.

Ngah, W. S., Fatinathan, S., 2008, “Adsorption of Cu(II) ions in aqueous solution using chitosan beads, chitosan–GLA beads and chitosan–alginate beads”, Chemical Engineering Journal, Vol. 143 No. 1-3, pp. 62−72.

Popuri, S.R., Vijaya, Y., Boddu, V.M., Abburi, K., 2009, “Adsorptive removal of copper and nickel ions from water using chitosan coated PVC beads”, Bioresource Technology, Vol. 100, pp. 194–199.

Rengaraj, S., Yeon, K.H., Moon, S.H., 2001, “Removal of chromium from water and wastewater by ion exchange resins”, Journal of Hazardous Materials, , Vol. 87, pp. 273–287.

Sari, A. ve Tuzen, M., 2014, “Cd(II) adsorption from aqueous solution by raw and modified kaolinite”, Applied Clay Science, pp. 63−72.

Teng, W.L., Khor, E., Tan, T.K., Lim, L.Y., Tan, S.C., 2001, “Concurrent production of chitin from shrimp shells and fungi”, Carbohydrate Research, Vol. 332, pp. 305–316.

Tiwaril, A., Shukla, S. K., 2009, “Chitosan-g-polyaniline: a creatine amidinohydrolase immobilization matrix for creatine biosensor”, Express Polymer Letters, Vol. 3, No. 9, pp. 553–559.

Yang W.-C., Tang Q.-Z., Dong S.-Y. , Chai L.-Y., Wang H.-Y., 2016, “Single-step synthesis of magnetic chitosan composites and application for chromate (Cr(VI)) removal”. J. Cent. South Univ., Vol. 23, pp. 317−323.

Yurlova, L., Kryvoruchko, A., Kornilovich, B., 2002, “ Removal of Ni (II) ions from wastewater by micellar-enhanced ultrafiltration”, Desalination, Vol. 144, no. 255–260.

Zhou, Z., Lin, S., Yue, T., Lee, T.-C., 2014, “Adsorption of food dyes from aqueous solution by glutaraldehyde cross-linked magnetic chitosan nanoparticles”, Journal of Food Engineering, Vol. 126, pp. 133−141.


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries