ÖĞÜTÜLMÜŞ CAM ELYAF TAKVİYELİ BETON (GRC) ATIKLARININ ÇİMENTO İKAME MALZEMESİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ

Ozlem SALLI BİDECİ, Kader MERCANOĞLU, Alper BİDECİ

Öz


Tabi kaynaklardan maksimum derecede faydalanabilmek amacıyla, ekonomik değeri olan maddelerin geri dönüşümü ve tekrar kullanımı çok önemlidir. Bu çalışmada, cam elyaf takviyeli beton (GRC) atıklarının çimento ikame malzemesi olarak geri dönüşümünün sağlanabilmesi hedeflenmiştir. Ağırlıkça %0 (Referans), %5, %10 ve %15 oranında öğütülmüş GRC atıkları ile üretilen çimento harç numuneleri üzerinde; taze harç deneylerinin yanı sıra, basınç dayanımı, eğilme dayanımı, ısıtma-yağmur ve donma-çözülme deneyleri yapılmıştır. Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda, öğütülmüş GRC atıklarının tekrar kullanılmasının çevre açısından olumlu katkı sağlayacağı ve harç içerisine %5 oranında katılmasıyla optimum sonuçlar elde edilebileceği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler


Cam Elyaf Takviyeli Beton (GRC) Atığı; Çimento; Basınç Dayanımı; Donma-Çözülme

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aruntaş, H.Y., Gürü, M., Dayı, M., Tekin, İ., 2010, “Utilization of waste marble dust as an additive in cement production”, Materials & Design, Cilt 31, Sayı 8, ss. 4039–4042.

Bignozzi, M.C., Saccani, A., Sandrolini, F., 2010, “Chemical–physical behaviour of matt waste in cement mixtures”, Construction and Building Materials, Cilt 24, Sayı 11, ss. 2194–2199.

Enfedaque, A., Gálvez, J.C., Suárez, F., 2015, “Analysis of fracture tests of glass fibre reinforced cement (grc) using digital image correlation”, Construction and Building Materials, Cilt 75, ss 472–487.

Enfedaque, A., Paradela, L. S., Gálvez, V.S., 2012, “An alternative methodology to predict aging effects on the mechanical properties of glass fiber reinforced cements (GRC)”, Construction and Building Materials, Cilt 27, Sayı 1, ss. 425-431.

http://www.fibrobeton.com.tr/Upload/Pdf/fibrofombeton.pdf (Erişim Tarihi:2017)

http://www.izto.org.tr/Portals/0/Argebulten/6kentseldonusumatagi.pdf (Erişim Tarihi:2017)

http://www.omniskompozit.com/teknik-bilgiler/grc (Erişim Tarihi: 2017)

Kalınçimen, G., Öztürk, A.U., Kaplan, G. ve Yıldızel, S.A., 2015, “Seramik atıklarının çimento ikame malzemesi olarak kullanılması ve asit dayanıklılığının incelenmesi”, Kastamonu University, Journal of Engineering and Science, Cilt 1, Sayı 1, ss.9-16.

Kavas, T., Çelik, M.Y. ve Evcin, A., 2004, “Cam atıklarının çimento üretiminde katkı maddesi olarak kullanılabilirliğinin araştırılması”, 5. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, İzmir.

Mesci, B., Ergun, O.N., Çakıroğlu, M., 2007, “Bakır Endüstrisi Atıklarının Beton Katkı Maddesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması”, 2. Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu, Ankara.

Özdemir, M., ve Uğurlu, U., 2007, “Boraks üretiminde ortaya çıkan atık malzemenin çimentoda değerlendirilmesi”, 2.Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu, ss:319-329.

Resmi Gazete, 2004, “Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliği”, 18 Mart 2004 tarih ve 406 Sayılı Yönetmelik.

Şimşek, O., Çiftci, M., 2006, “Usability of Waste Brick Powder as Pozzolanic Additive in Cement”, Journal of Polytechnic, Cilt 9, Sayı 4, ss.325-329.

Takeuchi, Y., Nishibori, S., Sugiyama M., Kobayashi M., 2008, “Basic research on GRC recycling”, Nippon Electric Glass Co Ltd, 906, Imacho, Higashiomi, Shiga, 521-1295, Japan.

TS EN 196-1, 2002, “Çimento-Deney metotları bölüm1: dayanım", Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.

TS EN 196-3, 2002, “Çimento-Deney metotları bölüm 3: priz süresi ve genleşme tayini", Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.

TS EN 197-1, 2002, "Çimento-Bölüm 1: genel çimentolar-bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri", Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.

TS EN 1170-5, 1999, “Ön yapımlı beton mamuller-cam elyaf takviyeli çimento (ctç) deney metodu-bölüm 5: eğilme dayanımı tayini “tam eğilme deneyi” metodu”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.

TS EN 12467 +A1, 2016, “Düz levhalar - elyaf takviyeli çimento kullanılarak imal edilmiş-mamul özellikleri ve deney yöntemleri”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries