S.Ü. KAMPÜS ATIKSULARININ KARAKTERİZAYSONU VE SU MERCİMEĞİ (LEMNA MINOR L.) İLE ARITILABİLİRLİĞİ

Zehra YILMAZ, Kemal GÜR, Esra TARLAN

Öz


Yüzen su bitkilerinden su mercimeğinin (Lemna minor L.), karakterizasyonu yapılan S.Ü. Kampüs
atıksularının arıtılmasındaki etkinliği laboratuvar ölçeğinde araştırılmıştır. Karakterizasyon çalışmaları
kapsamında S.Ü. Kampüs atıksuyundan 1 yıl süreyle anlık ve kompozit numuneler alınarak parametre
ölçümleri yapılmıştır. Atıksu arıtımı 50x50x20 cm boyutlarındaki tanklarda, ışık, sıcaklık ve nemin
kontrol altında tutulduğu iklim odasında kompozit atıksu numunesi ile gerçekleştirilmiştir. Kesikli ve
sürekli sistemle arıtımda tankların giriş-çıkış sularında pH, askıda katı madde (AKM), bulanıklık,
çözünmüş oksijen (ÇO), kimyasal oksijen ihtiyacı (KOI), nitrat-N, amonyak-N, toplam P ve suda
bulunan ağır metallerin analizleri yapılmıştır. Bitki bulunmayan kontrol tankları da diğerlerine paralel
olarak çalıştırılmıştır. Çalışmanın sonuçları, orta derecede kirli bir evsel atıksu niteliğindeki Kampüs
atıksuyunun, mevsimsel ve günlük kalite salınımlarına rağmen, su mercimeğiyle oluşturulan sistemle
başarılı bir şekilde arıtılabileceğini göstermektedir. Bitkiler nihai arıtım verimine yaklaşık yedi günlük
bekleme süresinde ulaşabilmektedir. Buna göre yapılan sürekli arıtım denemelerinde su mercimeğinin
büyüme hızı, 4.5 g/gün olarak belirlenmiştir. Bütün parametrelerin verimleri birlikte
değerlendirildiğinde kesikli sistemde %65 – 90, sürekli sistemde ise %72 – 95 oranında arıtım
performansı sağlandığı söylenebilmektedir. Buna göre, su mercimeği ile atıksu arıtımının küçük ölçekli
ve salınımlı atıksu karakteristiği olan sistemlerde başarı ile uygulanabileceği önerilmektedir.


Anahtar Kelimeler


Arıtım, karakterizasyon; Lemna minor L.; su mercimeği; S.Ü. Kampüs atıksuyu.

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries