KONYA/SELÇUKLU İLÇESİ KARBON AYAK İZİNİN BELİRLENMESİ

Mehmet Emin ARGUN, Refik ERGÜÇ, Yunus SARI

Öz


Bu çalışmada, bir ürün, hizmet veya etkinlik için karbon ayak izinin göstergesi olarak atmosfere verilen karbondioksit gazının Konya/Selçuklu ilçesi için değerlendirilmesi yapılmıştır. Emisyon hesapları sırasında, IPCC tarafından önerilen ve Tier yaklaşımlarıyla belirlenmiş olan metodoloji kullanılmıştır. Hesaplamalar soncunda Selçuklu ilçesinin 2015 yılı Karbon Ayak İzi; 0,94 milyon ton CO2 olarak bulunmuştur. Selçuklu ilçesinin Karbon Ayak İzi’ni oluşturan emisyonlar içerisinde, %56’lık oranla barınmadan kaynaklı emisyonlar başı çekmektedir. Ardından en büyük katkıyı %41 oranla ulaşım amaçlı enerji kullanımı vermektedir. En düşük emisyon kaynağı %3’lük oranla katı atıklardır. İlçede kişi başına 1,55 ton CO2, birim alan (km2) başına ise 457 ton CO2 emisyonu düşmektedir. Sonuçlar değerlendirildiğinde ilçenin Karbon Ayak İzi, dünya ortalamasına çok alındadır. Ayrıca, ilçede gerçekleştirilen yoğun ağaçlandırma çalışmaları ile yaklaşık olarak 612360 ton CO2'in tutularak ilçenin karbon ayak izinin düşmesine önemli katkıda bulunduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler


Sera Gazı; Karbondioksit; Karbon Ayak İzi; Emisyon; Ulaşım

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Albritton, D. L., Cicerone, R. J., Barron, E. J., Dickinson, R. E., Fung, I. Y., Hansen, J. E and Karl, T. R., 2001. Climate Change Science: An Analysis of Some Key Questions, pages: 9-14, Committee on Science of Climate Change, National Academy Press, Washington, D.C.

Anonim, 2016. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü.

Anonim, 2013. Bornova Belediyesi, Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü.

Anonim, 2014a. Kadıköy Belediyesi, Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı.

Anonim, 2014b. Tepebaşı Belediyesi, Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı.

Anonim, 2015. Maltepe Belediyesi, Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı.

Atabey, T., 2013. Karbon Ayak İzinin Hesaplanması: Diyarbakır Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ, Türkiye.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Ekim 2002

Can, A. ve Baygüven, B., 2004. Sera Gazları Emisyon Envanteri Çalışma Grubu Taslak Raporu, TÜİK, Çevre İstatistikleri Şubesi, Ankara.

DHMİ Hava Trafiği Raporları, Konya Devlet Hava Meydanları İşletmesi, 2015

DEFRA (Department for Environment, Food & Rural Affairs), 2016, UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting, UK.

Gillenwater, M., Van Pelt, M. M. ve Peterson, K., 2002. Greenhouse Gases and Global Warming Potential Values, Exerpt From The Inventory of US Greenhouse Emissions And Sinks: 1990-2000, pages: 4-9, US Environmental Protection Agency, USA.

IPCC/UNEP/OECD/IEA, 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume II, Energy, Mobile Combustion; pages: 8-73

Kiriş, A., Saltabaş, F., 2011. The Landfill Gas Management at Sanitary Landfill Site and Istanbul Case Study, Journal of Engineering and Natural Sciences, Sigma 3, 209-218.

TÜİK, Seragazı Emisyon Envanteri Raporu, Sayı: 21582, 18 Nisan 2016, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21582, Erişim Tarihi: 31.01.2017

Türe, C., Şehirlerin İtibarı İçin Küçük Karbon Ayak İzi, 2014

URL-1: https://www.climate.gov/news-features/climate-qa/how-much-will-earth-warm-if-carbon-dioxide-doubles-pre-industrial-levels


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2019 Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries