YERALTI LİNYİT KÖMÜR MADENİNDE TERMAL KONFOR ŞARTLARININ İNCELENMESİ

Ali Ekrem ARITAN, Melek TÜMER

Öz


Yeraltı kömür madenciliğinde termal konfor, iş verimliliğine ve çalışanların sağlığına etki eden önemli bir faktör olmasına rağmen daha az dikkat çekmektedir. Termal konfor, günümüzde yeraltı kömür ocaklarının daha derinlere inmesiyle, artan sıcaklığa bağlı olarak önemini daha da artıracaktır.

Bu çalışmada, linyit kömürü üretimi yapan bir yeraltı ocağında termal konfor şartlarına bağlı olarak ocak ortamının çalışanlara zararlı etkileri araştırılmıştır. Yapılan ölçümler sonucunda; çalışma ortamlarının PMV (Predicted Mean Vote) değerleri hesaplanmıştır. Ölçümlerin yürütüldüğü yeraltı ocağında aşırı sıcak ve aşırı soğuk bölgelerin olmadığı görülmüştür. Sonuç olarak termal konforun çalışanların sağlığına zarar vermeyecek düzeyde olması için alınacak tedbirlerden bahsedilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Yeraltı madenciliği, iş sağlığı ve güvenliği, termal konfor.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ASHRAE, ANSI/AHSRAE Standard 55-2010, Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy, ASHRAE Publications.

Berkowitz, N., 1979, An Introduction to Coal Technology, Academic Press Inc., New York.

Ekici, C., 2013, “PMV Metodu ile Isıl Konfor Ölçümü ve Hesaplanması”, VIII. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, Kocaeli, 1-5, 26-28 Eylül 2013.

Ergun, A.R., 2007, Yeraltı Maden İşletmelerinde Gaz ve Toz Patlamaları ve Önlemler, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Tezi, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Ankara.

Fanger, P. O., 1967, “Calculation of Thermal Comfort: Introduction of a Basic Comfort Equation”, ASHRAE Transactions, 73 (2), 1-20.

Fanger, P. O., 1972, Thermal Comfort: Analysis and Applications in Environmental Engineering, McGraw-Hill, New York.

Güyagüler, T., “Yeraltı Kömür Ocaklarında Yüksek Sıcaklık ve Rutubet Sorunu”, Türkiye 6. Kömür Kongresi, Zonguldak, 133-141, 23-27 Mayıs 1988.

Güyagüler, T., 2005, Occupational Health & Safety, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

ILO, 2011, Safety and Health in Underground Coal Mines, ILO, Cenevre.

İmancı, C., 2014, Döküm Atölyelerinde Termal Konfor Şartlarının İncelenmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Tezi, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Ankara.

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, 2013, 28710 Sayılı Resmi Gazete, Ankara.

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, 2013, 28770 Sayılı Resmi Gazete, Ankara.

Önder, M. ve Saraç, S., 2003, “Yeraltı Ocaklarındaki İklimsel Koşulların Önceden Belirlenmesi”, DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt. 5, 137-146.

Parsons, K. C., 2005, Human Thermal Environments, Taylor & Francis, New York.

Saltoğlu, S., 1983, Madenlerde Havalandırma ve Emniyet İşleri, İTÜ Maden Fakültesi Ofset Baskı Atölyesi, İstanbul.

TS EN 27243, 2002, Sıcak Ortamlar - WBGT (Yaş - Hazne Küre Sıcaklığı) İndeksine Göre Isının Çalışan Üzerindeki Baskısının Tahmini, Ankara.

TS EN ISO 7730, 2006, Termal Çevrenin Ergonomisi – Analitik Termal Konforun Belirlenmesi ve Yorumlanması PMV ve PPD Endekslerinin Hesaplanması ve Yerel Termal Konfor Kriterleri, Ankara.

Berkeley University. Thermal Comfort Tool. Center for the Built Environment. www.smap.cbe.berkeley.edu/comforttool, ziyaret tarihi: 09 Ocak 2017.


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries